Časopis: Pazinski memorijal: Beram u prošlosti – Radovi sa stručno-znanstvenog skupa o prošlosti Berma i okolice održanog u rujnu 2000. godine i naknadno prikupljeni
Knjiga: 25
Godina izdanja: 2003.
Glavni i odgovorni urednik: Galiano Labinjan

RADOVI SA ZNANSTVENOG SKUPA

PRILOZI