Pazinski memorijal znanstveni je skup koji od 1970. organizira Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin povodom rujanskih svečanosti posvećenih odlukama o priključenju Istre Hrvatskoj. Radovi sa skupa objavljuju se u zbornicima istoga naziva te obrađuju teme iz humanističkih i drugih znanosti, ali u prvom redu povijesne, pravne, vojne, gospodarske, političke, crkvene, književne, politološke i etnološke, teme iz socijalnoga i etničkoga života te međunacionalnih odnosa. Tijekom godina urednici Pazinskog memorijala bili su Petar Strčić, Ferdinand Tončinić, Mladenka Hammer, Radovan Vlaketić, Galiano Labinjan, Josip Šiklić i Marija Ivetić (sadašnja urednica).

 Naslovnica  Svezak  Naslovnica  Svezak  Naslovnica  Svezak  Naslovnica  Svezak
Knjiga 1 (1971.) Knjiga 2 (1972.) Knjiga 3 (1972.)  Knjiga 4 (1976.)
 Knjiga 5 (1976.)  Knjiga 6 (1977.) Knjiga 7 (1977.)  Knjiga 8 (1978.)
 Knjiga 9 (1979.)  Knjiga 10 (1980.)  Knjiga 11 (1982.)  Knjiga 12 (1983.)
Knjiga 13 (1984.) Knjiga 14 (1985.) Knjiga 15 (1987.) Knjiga 16 (1988.)
Knjiga 17 (1988.) Knjiga 18 (1989.) Knjiga 19 (1989.) Knjiga 20 (1989.)
Bibliografija
Knjiga 21 (1990.)  Knjiga 22 (1991.) Knjiga 23/24 (1995.) Knjiga 25 (2003.)
Beram u prošlosti
  Knjiga 26/27 (2009.)   Knjiga 28/29 (2020.) Knjiga 30/31 (2021.)