Časopis: Jadranski zbornik
Knjiga: 9
Godina izdanja: 1975.
Urednik: Vjekoslav Bratulić

RADOVI-RASPRAVE

Inozemna literatura
Znanstveni skupovi
ZNANSTVENE I KULTURNE USTANOVE
RAD POVIJESNOG DRUŠTVA ISTRE