Slideshow shadow

Bale

Povratak na prethodnu stranicu


Bale (tal. Valle), naselje, općinsko središte, nastalo na mjestu prapov. gradine u jugozap. dijelu Istre (45°2,4′N; 13°47,5′E; nadm. vis. 142m); 880st. (2001.), 13kmjugoistočno od Rovinja; leži na vapnenačkoj zaravni Puljštine. Gospodarstvo se temelji na poljodjelstvu (vinova loza, masline i žitarice) te stočarstvu. Stanovnici su tradicionalno poljoprivrednici, prije su dijelom živjeli u stancijama. Novi dio naselja nalazi se na raskrižju prometnica, državne ceste Buje-Pula (D21) te županijske ceste Rovinj-Bale (Ž-5096).
Naselje je očuvalo srednjovj. urbanističku strukturu – ostatci obrambenih zidova, kula i vrata. Kaštel (castrum Vallis) pretežito u posjedu akvilejskog patrijarha, od 1332. pod mlet. je vlašću. Potkraj XVI.st. kontinuirano se naseljava hrv. pučanstvo u seosko područje Bala, uz istro-romanske žitelje, koji održavaju poseban istriotski govor i kult. obilježja. Središnja arhit. cjelina, kaštel Soardo-Bembo, nastala je izgradnjom stambenoga trakta između dviju starijih kula (XIV-XV.st.). Iz sr. su vijeka i grad. loža, fontici i pretorska palača. Župna je crkva sv. Julijana podignuta 1880. na mjestu starokršćanske bazilike. U crkvi je više važnih umjetnina: kameni sarkofag ukrašen predromaničkim reljefom (VIII.st.), drveno romaničko raspelo, renesansni drveni poliptih, renesansni reljef Bogorodice, liturgijsko ruho i pribor iz XV-XVIII.st. te reljefi mramornog oltara iz XV.st., a u kripti zbirka pleterne i ranoromaničke plastike. Velika slika Pohođenja pripisuje se poznatom baroknom slikaru Mateju Ponzoniju (Pončunu). Ispred crkve je zvonik s romaničkim obilježjima, kakva ima i zvonik ranosrednjovj. crkve sv. Ilije (Concetta), iz XI.st. U crkvicama sv. Duha (pučka gotika, XV.st.) i sv. Antuna ostatci su kasnogotičkih fresaka. U okolici su ruševine romaničkih kapela Male Gospe (jednobrodna, dvoapsidna) i sv. Črvara.
B. su atraktivne zbog bogate ambijentalne arhitekture i specifičnosti govora starog stanovništva. Optiranjem Talijana nakon II. svj. rata dio napuštenih kuća preuređen je u kuće za odmor. Istodobno su utemeljena turist. društva, i uređena je morska plaža Kolone, pa se u naselju razvio stacionarni turizam. B. su mirno mjesto za odmor. Najbliže kupalište udaljeno je 8km. Razvijen je lovni turizam.
Poznate su po pučkim feštama, a treba izdvojiti: Baljansku noć (prva subota u kolovozu), Veliku Gospu (15. kolovoza), izložbu slika »Castrum Vallis« (u srpnju i kolovozu). Na priobalju su otkriveni ostatci dinosaura i dr. prapov. životinja iz razdoblja mezozoika.

LIT.: Inventario degli oggetti d’arte d’Italia, V. Provincia di Pola, Roma 1935; Lj. Karaman, O srednjovjekovnoj umjetnosti Istre, HZ, 1949; A. Mohorovičić, Analiza razvoja urbanističke strukture naselja na otocima zapadnog Kvarnera, Ljetopis JAZU, 1956, 61; B. Marušić, Kasnoantička i bizantska Pula, Pula 1967; isti, Tri spomenika crkvene arhitekture s upisanim apsidama u Istri, Histria Archaeologica, 1972, 1; B. Fučić, Sarkofag iz Bala, Peristil, 1986, 29; R. Tomić, Značajno djelo Mateja Ponzoni-Pončuna u Istri, Radovi IPU, 1990, 14.

č. Fabjanović


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=184)


Bale

Fotografije Bala

Sveti Mauro, Bale

Crkvica Svetog Maura građevina je iz 15. stoljeća, u šumi na pola puta između Bala i uvale Kolone.

Crkva i samostan Svetog Mihovila arkanđela, Bale

Crkva i ostaci benediktinskog, kasnije i franjevačkog samostana Svetog Mihovila arkanđela nalaze se na brdu istočno od Bala. Danas vidljiva crkva sagrađena je 1855. godine na mjestu starije romaničke crkve s jednom istaknutom polukružnom apsidom.

Sveta Katarina, Bale

Crkva Svete Katarine romanička je sakralna građevina s istaknutom polukružnom apsidom. Nalazi se na brdu istočno od Bala.

Sveti Andrija, Bale

Crkva Svetog Andrije s istaknutom polukružnom apsidom nalazi se na brdu sjevero-istočno od Bala, u blizini ceste koja vodi do Rovinjskog sela.

Sveta Marija "Vela", Bale

Crkva sv. Marije \"Vele\" izgrađena je 1790. godine. Nalazi se zapadno od Bala, uz cestu koja vodi prema Rovinju. Crkva je izgrađena na temeljima starije samostanske crkve. Starija crkve i samostan izgrađeni su na temeljima antićke vile.

Sveti Pavao, Bale

Porušena crkva Svetog Pavla nalazi se uz more, na obali uvale Svetog Pavla (San Polo), jugo-zapadno od Bala.

Sveti Jakov, Bale

Crkva Svetog Jakova nalazi se na obali uvale Sveti Jakova (Kolone). Sagrađena je u 14. stoljeću. Zanimljiva je po mnogobrojnim grafitima s početka 20. stoljeća na vanjskim bočnim fasadama.