Slideshow shadow

Glazba narodu! Pulski glazbeni život na plakatima od 1948. do 1966. (Lada Duraković, Boris Koroman)

Povratak na prethodnu stranicu

Izložba “Glazba narodu! Pulski glazbeni život na plakatima od 1948. do 1966.”, autorice dr. sc. Lade Duraković (suradnik Boris Koroman, prof.) postavio je Centar za kulturna i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) u suorganizaciji sa Sveučilišnom knjižnicom u Puli te Arheološkog muzeja Istre u prostorijama pulske sveučilišne knjižnice u studenome 2012. godine.

Izložba se kroz pet cjelina, uz tekst i popratne plakate, bavi koncertnim, kulturno-umjetničkim i glazbeno-obrazovnim životom Pule u razdoblju 1948. do 1966. godine.

Trajno će biti dostupna na internetskoj stranici Centra u sklopu “CeKaPISarnice” http://www.unipu.hr/fileadmin/datoteke/CPKIS/Glazba_narodu.pdf (biblioteka koja obuhvaća izdanja CKPIS-a koja izlaze u sklopu samostalne izdavačke djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli ili u suradnji s drugim izdavačima) te na internetskim stranicama Istarskog povijesnog društva.

Katalog izložbe “Glazba narodu!…”