Slideshow shadow

Ana Lutman

Povratak na prethodnu stranicu


Ana Lutman rođena je 18.08.1943. u selu Brečevići kraj Tinjana, kći Fume i Mate Brečevića. Ana je jedna od mnogih koji su u Drugom svjetskom ratu izgubili nekog i cijeli je život nosila teret surovog odrastanja bez oca. Naime, njezinog oca koji je sudjelovao u antifašističkom otporu odveli su 1.11.1943. kada je imala samo 3 mjeseca. Kao i mnogi Istrani njezin otac odveden je u Dachau, a nakon toga u Mathausen gdje mu se nakon oslobođenja gubi svaki trag. Ana cijeli život osjeća prazninu zbog gubitka oca i teško joj je jer ne zna mjesto njegova posljednjeg počivališta. Nema mu gdje zapaliti svijeću, a nema mu ni imena na spomenicima u njegovom kraju što je posebno boli. Anu su neposredno obilježili logori jer se kada je odrasla udala za Oskara Lutmana koji je u koncentracionim logorima nacističke Njemačke proveo četiri godine života. S njim je ona provela najljepše godine života i još dobro pamti priče njenog muža o teškim uvjetima života iza žice.

[hdplay id=35 ]

Korištenje video materijala zabranjeno je bez dopuštenja autora i vlasnika snimke.