Slideshow shadow

Milan Krbavac

Povratak na prethodnu stranicu


Milan Krbavac rođen je 1925. godine u seljačkoj istarskoj obitelji. Završava talijansku osnovnu školu. Služi talijansku vojsku, a nakon kapitulacije Italije 1943. godine pridružuje se partizanskom pokretu. Godine 1944. biva uhićen i završava u logoru Buchenwald gdje radi na izgradnji podzemnih hala. Amerikanci oslobađaju logor 1945. godine. Krbavac se vraća kući gdje radi kao muški frizer na radnim akcijama, a kasnije se bavi i poljoprivredom.

[hdplay id=15 ]

Korištenje video materijala zabranjeno je bez dopuštenja autora i vlasnika snimke.