Slideshow shadow

Milan Sirotić

Povratak na prethodnu stranicu


Milan Sirotić rođen je 1926. godine u seljačkoj istarskoj obitelji. Završava talijansku osnovnu školu. Godine 1943. odveden je u talijanski logor Cairo Montenote zbog sumnje da simpatizira antifašistički pokret. Nakon pada Italije Nijemci ga odvode u logor Mauthausen gdje radi u tvornici zrakoplova. Godine 1945. logor oslobađaju Amerikanci. Nakon povratka radio je u policiji do mirovine.

[hdplay id=14 ]

Korištenje video materijala zabranjeno je bez dopuštenja autora i vlasnika snimke.