Slideshow shadow

Vodnjan

Povratak na prethodnu stranicu


Vodnjan (tal. Dignano), naselje u jugozap. dijelu Istre, 10km sjeverno od Pule (44°58′N; 13°51′E; 135m nadm. vis.); 3406st. (2001), sjedište gradske uprave. Smješten je na zaravni, oko 6km udaljen od mora (Fažana). Pokraj Vodnjana prolaze državna cesta (D 21) Pula-Trst i želj. pruga Pula-Divača, a od njega se granaju lokalne ceste za Peroj i Fažanu, Žminj, Barban i Marčanu, te Galižanu. Gospodarstvo se u prošlosti temeljilo na poljodjelstvu (masline, vinova loza, povrće, duhan i žitarice) i stočarstvu, a stanovnici su ugl. bili zaposleni u pulskoj industriji. Danas V. ima nešto industrijske djelatnosti (proizvodnja brodske opreme) i poduzetništva, te preradbe poljop. proizvoda (uljara), a dio pak stanovnika i danas radi u okolnim mjestima (turizmu), poglavito u Puli. U Vodnjanu su Muzej sa zbirkom crkvene umjetnosti i zvjezdarnica. Starosjedioci govore drevnim romanskim istriotskim dijalektom, a zadržali su i mnoge običaje. Područje je bilo naseljeno u prapovijesti (gradine u okolici) i u rimsko doba (ostatci rim. ladanjskih vila). Ime mu potječe od rimskog osobnog imena, a prvi se put javlja u pisanim vrelima 1150. kao vicus Atinianus. Do sred. XIV.st. područje je pripadalo pulskoj općini, a od nje se izdvojilo gotovo istodobno s dolaskom pod vlast Venecije 1331. Početci urbanoga života nisu poznati, ali iz toga je doba potjecao kaštel koji je do XIX.st. postojao na današnjem glavnome trgu. Oko kaštela se razvilo trg. naselje, koje je postupno dobilo oblik aglomeracije građevina uz glavne ceste. Krajem XIV.st. dogovoreno je razgraničenje s pulskom općinom, a 1492. općina je dobila novi statut, koji je obnovljena inačica starijega iz XIII.st. V. nije bio jače pogođen teškim epidemijama kuge u južnoj Istri XVI-XVII.st., kad su zbog pomora opustjela mnoga sela u okolici, tako da je sačuvao romanski karakter stanovništva, dok su okolna sela naseljena novim stanovnicima. Do sred. XIX.st. bio je razvijeniji i napučeniji od obližnje Pule, koja ga je potom nadmašila. Gradnjom cesta i pruge ponovno je dobio važno mjesto u prometu, koje je sačuvao do danas. Grad je očuvao srednjovj. urbanistički lik neutvrđenoga naselja s nekoliko gl. ulica i vijugavim sporednim prolazima, s palačama (nekoliko s gotičkim i renesansnim detaljima) i crkvama, od kojih je najveća župna crkva sv. Blaža, izgrađena 1760-1850. na mjestu prijašnje. Ima odvojeni zvonik visok 63m. Unutrašnjost je bogata likovnim djelima, oltarnim slikama i kipovima, ugl. iz XIX.st. (riznica s bogatom zbirkom relikvijara i drugih umjetnina, neraspadnuta mumificirana tijela svetaca i blaženika). U bližoj i daljnjoj okolici Vodnjana sačuvano je ili u ostatcima poznato 20-ak crkvica, od predromaničkih do novijih XIX.st.

R.


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=1841)


Vodnjan

Fotografije Vodnjana.

Blažena Djevica Marija, Vodnjan

Crkva Blažene Djevice Marije izgrađena u 12. stoljeću na antičkoj vili. Nalazi se istočno od Vodnjan, u neposrednoj blizini željezničke pruge Lupoglav-Pula.

Sveti Antun opat, Vodnjan

Crkvica svetog Antuna opata mala je i jednostavna građevina s istaknutom polukružnom apsidom. Izgrađena je 1456. godine, a obnovljena je 1896. za potrebe doma za starce otvorenog iste godine. Nalazi se u južnom djelu Vodnjana.

Sveta Cecilija, Vodnjan

Crkva Svete Cecilije nalazi se u istoimenom zaseoku oko 3km sjevero-istočno od Vodnjana. Crkva ima dvije upisane apside i građena je u više vremenskih faza. Izgrađena je na temeljima antičke vile.

Sveti Franjo Asiški, Vodnjan

Crkva Svetog Franje Asiškog jednostavna je crkvica s istaknutom polukružnom apsidom. Nalazi se na sjevernom izlazu iz Vodnjan, uz cestu koja vodi prema Balama i Rovinju. U crkvi se mogu vidjeti ostaci fresaka iz 15. stoljeća.

Sveta Margareta, Vodnjan

Romanička crkva Svete Margarete, oko 2 km sjevero-zapadno od Vodnjana. Ima istaknutu polukružnu apsidu u kojoj se nalaže freske datirane u prvoj polovici 14. stoljeća.

Sveti Kvirin, Vodnjan

Crkva Svetog Kvirina sagrađena 1730. na mjestu ranije trobrodne bazilike iz 6. stoljeća, sjeverno od Vodnjana. U crkvi se nalazi drveni retabl sa slikom Svetog Kvirina i drvenim kipovima Svetog Franje Asiškog i Svetog Dominika.

Sveti Ivan Evanđelist, Gajana, Vodnjan

Romanička crkva Svetog Ivana Evanđelista, sjevero-zapadno od Vodnjana, u blizini naselja Gajana.

Sveti Martin, Mednjan, Vodnjan

Crkva Svetog Martina jednostavna je romanička građevina s jednom istaknutom polukružnom apsidom. Točna datacija za sada nije sa sigurnošću određena. Nalazi se u blizini sela Mednjan, sjeverozapadno od Vodnjana.

Sveti Mihovil/arheološko nalazište Banjole, Vodnjan

Ostaci trobrodne bazilike Svetog Mihovila i crkvica sagrađena s materijalom porušene bazilike 1456. godine nalaze se na arheološkom lokalitetu Banjole, oko 3 km zapadno od Vodnjana.

Sveti Toma, Vodnjan

Crkvica Svetog Tome nalazi se u poljima sjevero-zapadno od Vodnjana, uz cestu koja vodi prema Balama.