Slideshow shadow

Povratak na prethodnu stranicu

DIGITALIZACIJA HISTORIOGRAFSKE LITERATURE

Voditelj projekta Ivan Žagar, prof.


Projekt je osmišljen s ciljem sustavne digitalizacije svih povijesnih časopisa koji izlaze na području Istre (uključujući i slovenski dio), kako bi se pomoću digitalnih preslika poboljšala dostupnost građi i zaštili izvornici, a što će časopise učiniti lakše dostupnim svima koji su spojeni na internet. Također, njime se želi potaknuti stvaranje novoga digitalnoga sadržaja, unaprijediti mogućnosti njegove konzultacije te promicati sustavan i ujednačen pristup digitalizaciji građe. U tom pogledu treba napomenuti da je ovo prvi takav projekt ne samo u Istri već i u čitavoj regiji.

1. Vjesnik istarskog arhiva
X01058-MX000121 2. Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu