Slideshow shadow


PREDSTAVLJANJE POVIJESNIH IZDANJA U PULI

Projekt popularizacije povijesne znanosti i struke“Predstavljanje povijesnih izdanja u Puli” zajednički je projekt (inicijativa) Istarskog povijesnog društva – Societa’ Storica Istriana i Udruge Istarska baština, koji ima za cilj upoznavanje pulske i istarske javnosti s novim izdanjima hrvatske historiografije.
Misao vodilja pri pokretanju ovog projekta bila je činjenica da je posljednjih godina relativno mali broj relevantnih historiografskih djela s prostora Republike Hrvatske predstavljen na istarskom području. Osnivanjem Istarskog povijesnog društva ova je ideja dobila svoju institucionalnu podlogu, pa je u prosincu 2010. godine došlo do njezine realizacije i prvog predstavljanja, knjige zagrebačkog autora Franka Dote Zaraćeno poraće: konfliktni i konkurentski narativi o stradanju i iseljavanju Talijana Istre nakladničke kuće Srednja Europa.
Mjesto održavanja predstavljanja knjiga, zbornika i ostalih edicija, vezano je uz Svečanu dvoranu “Tone Peruško” Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (I. M. Ronjgova 1), prostor u kojem se već niz godina održavaju slična događanja namijenjena znanstvenoj i stručnoj javnosti, ali i široj publici.
Planirano je održavanje najmanje pet predstavljanja godišnje. Projekt nije strogo ograničen na hrvatska izdanja, već i na knjige koje su izdane u inozemstvu, a na posredan su način zanimljive za hrvatsku historiografiju ili na neki drugi način značajne za istarsku povijest.

Voditelj projekta je prof. Ivan ŽagarPredstavljena izdanja

– 16. prosinca 2010.:
Franko Dota, Zaraćeno poraće: konfliktni i konkurentski narativi o stradanju i iseljavanju Talijana Istre, Zagreb 2010. DETALJNIJE

– 14. ožujka 2011.:
Marino Manin, Istra na raskrižju: O povijesti migracija pučanstva Istre, Zagreb 2010. DETALJNIJE

– 11. svibnja 2011.:
Tvrtko Jakovina, Treća strana hladnog rata, Zagreb 2011. DETALJNIJE

– 23. svibnja 2011.:
Zbornik radova Zarazne bolesti u Istri tijekom 19. i 20. stoljeća (gl. ur. Ante Škrobonja), Koper 2010. DETALJNIJE

– 4. studenoga 2011.:
Darko Dukovski, Istra i Rijeka u prvoj polovici 20. stoljeća (1918.-1947.)., Zagreb 2010. DETALJNIJE

– 3. travnja 2012.:
Marta Verginella, Granica drugih. Pitanje Julijske krajine i slovensko pamćenje, Zagreb 2011. DETALJNIJE

– 18. travnja 2012.:
Dino Mujadžević, Bakarić. Politička biografija, Zagreb 2012. DETALJNIJE

– 23. svibnja 2012.:
Hrvoje Klasić, Jugoslavija i svijet 1968., Zagreb 2012. DETALJNIJE

– 13. lipnja 2012.:
Alojz Štoković, Crnogorsko nasljeđe u Istri: Peroj – nove spoznaje oko doseljavanja i udomljavanja Crnogoraca 1657.-1816., Osijek 2012. DETALJNIJE

– 18. travnja 2013.
Deborah Rogoznica, Iz kapitalizma v socializem: gospodarstvo cone B Svobodnega tržaškega ozemlja 1947-1954, Koper 2011. DETALJNIJE

– 27. svibnja 2013.
William Klinger, Il terrore del popolo: Storia dell’OZNA, la polizia politica di Tito” (Teror narodu: povijest Ozne – Titove političke policije), Trst 2012. DETALJNIJE

– 19. studenog 2013.
Jože Pirjevec, Fojbe, Ljubljana 2012. DETALJNIJE

– 18. ožujka 2014.
Sandi Blagonić, Od Vlaha do Hrvata: Austrijsko-mletačka politička dihotomija i etnodiferencijski procesi u Istri, Zagreb 2013. DETALJNIJE

– 7. travnja 2014.
AA.VV., Časopisi Annales i Acta Histria, Koper, 2013. DETALJNIJE

– 28. travnja 2014.
Lidija Nikočević, Zvončari i njihovi odjeci, Pazin 2014. DETALJNIJE

– 9. lipnja 2014.
Antoni Cetnarowicz, Narodni preporod u Istri (1860-1907), Zagreb 2014. DETALJNIJE