Slideshow shadow

Kringa

Povratak na prethodnu stranicu


Kringa, naselje južno od Tinjana (45°11′N; 13°50′E; 303m nadm. vis.); 364 st. (2001); na lokalnoj cesti Tinjan-Radetići, općina Tinjan; nalazi se na rubu Limske drage. Stanovnici se bave tradicijskim poljodjelstvom (vinova loza, žitarice, voće i povrće) te stočarstvom. Naselje je nastalo na gradini iz željeznoga doba a područje je bilo nastanjeno i u rim. doba (arheol. lokaliteti na brdu Korona i Podkorona; na širem području pronađeno više ulomaka natpisa i nadgrobnih spomenika te brončana figurica Venus Anadyomene). Od 1012. u posjedu je akvilejskoga patrijarha i poslije porečkoga biskupa. Spominje se 1102. kao Curitico. Od kraja XII. st. pod Pazinskom knežijom. Na gradskom je trgu cisterna s dva grla bunara iz 1882. Župna crkva sv. Petra i Pavla izgrađena je na mjestu starije; jednobrodna je, s dva para plitkih kapela i sakristijom. Na pročelju su u nišama kipovi sv. Petra i Pavla i Blažene Djevice Marije. Crkva sv. Ane na groblju jednobrodno je zdanje iz 1558. s preslicom na pročelju. Crkve sv. Antuna Opata i sv. Katarine iz XVI. su st., a kalvarija ispred mjesta iz 1876.

N. Nefat


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=1464)


Kringa