Predavanje Marka Jelenića “Rovinj 1813.-1825. Klimatske, agrarne i demografske prilike” u Rovinju

21. November, 2018. u kategoriji Novosti

U četvrtak, 22. studenoga 2018., s početkom u 18 sati u Domu kulture u Rovinj održat će se predavanje dr. sc. Marka Jelenića “Rovinj 1813.-1825. Klimatske, agrarne i demografske prilike”. Uvodničar će biti dr. sc. Mario Sošić. Organizator je Matica hrvatska Rovinj.

Pozivnica Invito