Novi svezak “Problema sjevernog Jadrana” dostupan i na internetu

25. April, 2018. u kategoriji Novosti

sv 16 PSJNovi, šesnaesti svezak časopisa “Problemi sjevernoga Jadrana”, dostupan je u cijelosti za konzultaciju i na internetu. Svezak na 135 stranica donosi četiri (izvorna) znanstvena rada i to dr. sc. Josipa Celića “Crkveno ustrojstvo Rapske biskupije početkom 19. stoljeća” (9-28), dr. sc. Maje Polić i akademika Petra Strčića “Jezični segment hrvatskoga narodnog preporoda Istre s Kvarnerskim otocima” (31-63),   dr. sc. Mihovila Dabe „Za kmetske prste“. Juraj Dobrila i širenje pisane riječi” (65-77)  te dr. sc. Milana Radoševića „Umorni od života“: samoubojstva u Istarskoj provinciji za talijanske uprave između dva svjetska rata” (79-102).

Prikaze knjiga (105-135) objavili su dr. sc. Nina Spicijarić-Paškvan (Povijest iz karata (Mirela Slukan Altić: Povijesna topografija otoka Krka. Slike vremena u zrcalu starih karata, Zagreb – Rijeka, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli, Zagreb – Rijeka, 2016. ), Maja Polić (Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani. Život u pokretu, ljudi i događaji, Katedra Čakavskog sabora Pazin, Općina Barban, Državni arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pazin – Barban – Pula, 2015., 320 str.), dr. sc. Slaven Bertoša (Jasminka Ćus-Rukonić, Utvrde cresko-lošinjskog otočja od pretpovijesti do današnjih dana, Lošinjski muzej, Mali Lošinj, 2013., 50 str.), Luka Tidić, prof. (Histria. Godišnjak Istarskog povijesnog društva, Istarsko povijesno društvo, Pomorski i povijesni muzej Istre, Arheološki muzej Istre, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, br. 6, Pula, 2016., 391 str), dr. sc. Slaven Bertoša (Dvegrajski zbornik, br. 3. Zbornik radova znanstvenih skupova Crtice iz povijesti Kanfanarštine 2014. i 2015., Općina Kanfanar – Udruga Dvegrajci, Kanfanar, 2016., 237 str.) te Mateja Fumić (A more sluša pa se smije… (Prikaz znanstvenoga skupa Od mora do mora – uloga mora u svakodnevnom životu Lovrana i Lovranštine nekada i danas, Lovran, 22. travnja 2017.)

Problemi sjevernog Jadrana, časopis Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli objavljuje znanstvene i stručne članke te prikaze, ocjene i osvrte iz humanističkih i društvenih znanosti, ponajviše usmjerene na sjevernojadranski hrvatski prostor, odnosno zapadnu Hrvatsku (Istra, Kvarnersko primorje, Gorski kotar, Lika). Prvi svezak objavljen je 1963. godine.

Posljednji, 16. svezak može se konzultirati ovdje