Slideshow shadow

Predavanje Alena Tafre “Fašizam kao ekstremni eurocentrizam: geneza” u Puli

March 25, 2019 in Novosti by mradosevic

U petak, 29. ožujka 2019. s početkom u 18 sati u Klubu Kotač u Puli (Društveni centar Rojc, prizemlje) održat će se javno predavanje dr. sc. Alena Tafre “Fašizam kao ekstremni eurocentrizam: geneza”. Organizator je, u sklopu projekta “Stoljeće europskog antifašizma. Istra između lokalnog i globalnog”, Istarsko povijesno društvo u suradnji s Klubom Kotač.

O predavanju:

L'Europa contro l'antieuropaKritička i savjesna revizija je sama duša povijesne refleksije i istraživanja. Kako adekvatno odgovoriti na val povijesnog revizionizma negoli nekom novom povijesnom revizijom (preispitivanjem, izmjenom, dopunom)? Na polju istraživanja fašizma, zadnjih godina afirmirala se paradigma koja u fašizmu vidi transnacionalni fenomen, koji treba analizirati iz podjednako transnacionalne perspektive. Pojam “transnacionalnog fašizma” ne proturječi fašizmu kao ultranacionalizmu, već oba pojma dovodi u dijalektički odnos – gdje potonji pojam dobiva potpunije objašnjenje u širem kontekstu prvog pojma.

Na tom tragu, ovo predavanje fašizmu pristupa kao ekstremnoj inačici eurocentrizma. Fokus izlaganja posebno je usmjeren na orijentalizam diskursa talijanskog fašizma i njemačkog nacionalsocijalizma, i to u razdoblju postanka tih pokreta. S obzirom da fašistički diskurs inzistira na monolitnim identitetima i strogom razgraničenju u odnosu na Istok – na kojemu poglavito prepoznaje svoje arhi-neprijatelje – posebna je pažnja pridana pojavi fašizma na području tadašnje Julijske krajine.

O predavaču:

Alen Tafra (1969., Pula), doktor filozofije, profesor povijesti. Od 1995. zaposlen je kao nastavnik povijesti u Gimnaziji Pula, gdje je predavao i filozofiju, etiku i logiku. Od 2009. vanjski suradnik je na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, gdje je do 2018. kao nositelj predavao niz različitih kolegija. Pokrenuo je 2012. novi izborni kolegij Filozofija povijesti na Odsjeku za povijest Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli koji je realiziran u akademskim godinama 2013./2014. i 2015./2016. Član je HFD-a (Hrvatsko filozofsko društvo). Surađuje kao stručni recenzent u više znanstvenih časopisa. Objavio je deset izvornih znanstvenih članaka, kao i veći broj ostalih stručnih članaka i recenzija. Magistarski rad objavio je 2008. u izdanju HFD-a kao autorsku knjigu Kulturni pesimizam u tradiciji filozofije povijesti. Djelomično preinačenu doktorsku disertaciju objavio je 2014. kao knjigu Eurocentrizam u filozofiji povijesti, u izdanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, i to kao udžbenik za sveučilišni kolegij Filozofija povijesti. Održao je veći broj predavanja na domaćim te međunarodnim znanstvenim simpozijima. Područje svojeg interesa prepoznaje naročito u filozofiji povijesti, intelektualnoj povijesti, filozofiji politike i filozofiji kulture. Pritom naglašeno nastoji oko razvoja interdisciplinarnog pristupa. Aktivan je član Istarskog povijesnog društva, a trenutno sudjeluje u projektu “Stoljeće europskog antifašizma: Istra između lokalnog i globalnog”.

Pozivnica – Invito

5. dani ICARUS Hrvatska i 23. ICARUS godišnja konvencija u Puli

March 25, 2019 in Novosti by mradosevic

icarusOd srijede do petka,  27. do 29. ožujka 2019. u pulskom Domu branitelja održat će se  5. dani ICARUS Hrvatska i 23. ICARUS godišnja konvencija na temu ‘Interactive Archives: Digital Challenges & Collaborative Networks’ o arhivima i ljudima u digitalnom svijetu.

Pozivnica i program

Predstavljanje knjige Vjekoslava Ladavca “Moji zatvori” u Pazinu

March 18, 2019 in Novosti by mradosevic

U nedjelju, 24. ožujka 2019., s početkom u 13 sati u dvorani “Istra” u Spomen domu u Pazinu bit će predstavljeno drugo, dopunjeno izdanje knjige Vjekoslava Ladavca “Moji zatvori”. Pozdravni govor održat će gradonačelnik grada Pazina Renato Krulčić, a o knjizi će govoriti Milan Antolović (predsjednik Udruge antifašista Pazin), Branko Ladavac (predstavnik izdavača, Saveza udruga antifašista Istarske županije) te dr. sc. Milan Radošević (urednik knjige). Knjiga je objavljena povodom 90. obljetnice događaja pod Kamuš brijegom (24. III. 1929.) te strijeljanja Vladimira Gortana (17. X. 1929.). Organizatori su Grad Pazin i Udruga antifašista Pazin.

O knjizi:

Naslovnica knjigePišući jednostavnim stilom, Vjekoslav Ladavac (1912. – 1979.) nastojao je čitatelju prenijeti svoju priču o borbi za pravednije društvo. Kao šesnaestogodišnjak i član tajne organizacije „Borba“ sudjelovao je u povijesnoj akciji podno Berma 24. ožujka 1929. s ciljem odvraćanja birača od sudjelovanja na prvim jednostranačkim izborima – fašističkom plebiscitu koji je imao za cilj ukidanje bilo kakvog kulturnog ili političkog života izvan fašističke korporativne države. Nedugo nakon tih zbivanja Specijalni sud za zaštitu države osudio ga je, zajedno sa suučesnicima – Viktorom Baćcem, Živkom Gortanom i Dušanom Ladavcem – na 30 godina zatvora.  Vladimir Gortan osuđen je na smrt. Prijevremeno pušten na uvjetnu slobodu 1938., nastavio je s ilegalnim aktivnostima te se u jeku Drugoga svjetskog rata uključuje u Narodnooslobodilačku borbu i unatoč brojnim novim nedaćama dočekuje toliko sanjanu slobodu.

Pozivnica

Predavanje Petra Feletara “Hrvatske povijesne ceste – Karolina, Jozefina i Lujzijana” u Puli

March 13, 2019 in Novosti by mradosevic

U petak, 15. ožujka 2019., s početkom u 18 sati na Filozofskom fakultetu u Puli u Dvorani Slavka Zlatića održat će se javno predavanje dr. sc. Petra Feletara “Hrvatske povijesne ceste – Karolina, Jozefina i Lujzijana”. Povod je predavanju istoimena monografija objavljena 2016. godine, a organizirano je kao redovita mjesečna Tribina Odsjeka za povijest.

Petar Feletar završio je studij geografije i povijesti na Geografskom odsjeku Prirodoslovno – matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a na istom fakultetu 2014. godine stekao i akademski stupanj doktora znanosti. Od 2008. radi na Fakultetu prometnih znanosti . Član je Znanstvenog vijeća za promet HAZU (Sekcija za prometnu infrastrukturu i prostorno planiranje), Povijesnog društva Koprivnica i Hrvatskog geografskog društva. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima, objavio je više znanstvenih, stručnih te popularnih članaka u raznim publikacijama i časopisima, autor je, koautor ili urednik nekoliko knjiga i udžbenika te aktivno sudjeluje u izradi projekata i studija.

U knjizi Hrvatske povijesne ceste – Karolina, Jozefina i Lujzijana : Prometno-geografska studija o povezivanju kontinentalne i jadranske Hrvatske na sustavan je, sveobuhvatan način uočio prometno značenje hrvatskog prometnog praga te u ovoj knjizi razjasnio njegovu ulogu i značenje od antike do danas u kontekstu društvenih, gospodarskih i političkih aktivnosti. Predavanje će stoga biti prilika za upoznavanje s prometnicama čija je važnost za dugotrajni proces modernizacije hrvatskog prostora neupitna, a danas putnike osvajaju svojom slikovitošću.

Pozivnica

Predstavljanje knjige Alberta Zanettija Lorenzettija “Sport e guerra fredda in Venezia Giulia 1945-1954” u Trstu

March 11, 2019 in Novosti by mradosevic

Sport e guerraU srijedu, 13. ožujka 2019., s početkom u 17:30 u prostorijama Gradskoga muzeja istarske, riječke i dalmatinske kulture (Civico Museo della Civilta’ istriana fiumana e dalmata) u Trstu (via Torino 8) održat će se predstavljanje knjige  Alberta Zanettija Lorenzettija “Sport e guerra fredda in Venezia Giulia 1945-1954” (“Sport i Hladni rat u Julijskoj Veneciji 1945. – 1954.). Uz autora govorit će Ottavio Castellini, predsjednik Povijesnog arhiva talijanske atletike “Bruno Bonomelli”. Organizatori su Regionalni institut za istarsko-riječko-dalmatinsku kulturu i Centar za povijesna istraživanja Rovinj.

Invito