Slideshow shadow

Novi svezak “Problema sjevernog Jadrana” dostupan i na internetu

April 25, 2018 in Novosti by mradosevic

sv 16 PSJNovi, šesnaesti svezak časopisa “Problemi sjevernoga Jadrana”, dostupan je u cijelosti za konzultaciju i na internetu. Svezak na 135 stranica donosi četiri (izvorna) znanstvena rada i to dr. sc. Josipa Celića “Crkveno ustrojstvo Rapske biskupije početkom 19. stoljeća” (9-28), dr. sc. Maje Polić i akademika Petra Strčića “Jezični segment hrvatskoga narodnog preporoda Istre s Kvarnerskim otocima” (31-63),   dr. sc. Mihovila Dabe „Za kmetske prste“. Juraj Dobrila i širenje pisane riječi” (65-77)  te dr. sc. Milana Radoševića „Umorni od života“: samoubojstva u Istarskoj provinciji za talijanske uprave između dva svjetska rata” (79-102).

Prikaze knjiga (105-135) objavili su dr. sc. Nina Spicijarić-Paškvan (Povijest iz karata (Mirela Slukan Altić: Povijesna topografija otoka Krka. Slike vremena u zrcalu starih karata, Zagreb – Rijeka, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli, Zagreb – Rijeka, 2016. ), Maja Polić (Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani. Život u pokretu, ljudi i događaji, Katedra Čakavskog sabora Pazin, Općina Barban, Državni arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pazin – Barban – Pula, 2015., 320 str.), dr. sc. Slaven Bertoša (Jasminka Ćus-Rukonić, Utvrde cresko-lošinjskog otočja od pretpovijesti do današnjih dana, Lošinjski muzej, Mali Lošinj, 2013., 50 str.), Luka Tidić, prof. (Histria. Godišnjak Istarskog povijesnog društva, Istarsko povijesno društvo, Pomorski i povijesni muzej Istre, Arheološki muzej Istre, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, br. 6, Pula, 2016., 391 str), dr. sc. Slaven Bertoša (Dvegrajski zbornik, br. 3. Zbornik radova znanstvenih skupova Crtice iz povijesti Kanfanarštine 2014. i 2015., Općina Kanfanar – Udruga Dvegrajci, Kanfanar, 2016., 237 str.) te Mateja Fumić (A more sluša pa se smije… (Prikaz znanstvenoga skupa Od mora do mora – uloga mora u svakodnevnom životu Lovrana i Lovranštine nekada i danas, Lovran, 22. travnja 2017.)

Problemi sjevernog Jadrana, časopis Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli objavljuje znanstvene i stručne članke te prikaze, ocjene i osvrte iz humanističkih i društvenih znanosti, ponajviše usmjerene na sjevernojadranski hrvatski prostor, odnosno zapadnu Hrvatsku (Istra, Kvarnersko primorje, Gorski kotar, Lika). Prvi svezak objavljen je 1963. godine.

Posljednji, 16. svezak može se konzultirati ovdje

Predstavljanje zbornika „Momjan i Istra: jedna zajednica i regija Sjevernog Jadrana (povijest, umjetnost, pravo, antropologija)“ u Momjanu

April 24, 2018 in Novosti by mradosevic

acta b

U subotu, 28. travnja 2018., s početkom u 19 sati u Zajednici Talijana u Momjanu (Trg Sv. Martina 8) održat će se predstavljanje zbornika „Momjan i Istra: jedna zajednica i regija Sjevernog Jadrana (povijest, umjetnost, pravo, antropologija)“, a u sklopu edicije Acta Bullearum. Knjigu će predstaviti dr. sc. Ivan Matejčić i dr.sc. Dean Krmac (Humanističko društvo Histria -Società umanistica Histria, Kopar).

U ediciji „Acta Bullearum“ objavljuju se zbornici s važnih znanstvenih skupova koje je Pučko otvoreno učilište Buje organiziralo s ciljem proučavanja široke povijesne tematike, sredine i kulturno-umjetničkog nasljeđa Grada Buja i njegovog područja. U trećem svesku iz ove serije prikupljeni su prilozi znanstvenika s Međunarodnog znanstvenog skupa koji je održan u Momjanu od 14. do 16. lipnja 2013. godine pod zajedničkim naslovom „Momjan i Istra: jedna zajednica i regija Sjevernog Jadrana (povijest, umjetnost, pravo, antropologija)“.

Na skupu u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta iz Buja u suradnji sa Sveučilištem Ca’ Foscari iz Venecije sudjelovalo je tridesetak znanstvenika iz Hrvatske, Italije i Slovenije, koji su proučavali momjansko područje, pogranični kraj koji je u srednjem vijeku postao feudalna jurisdikcija i sjedište jednoga dvorca, čija se povijest ispreplela s gradićem i okolicom, postajući značajna administrativna odrednica kao i središte moći.  Međutim, nedostajalo je cjelovito istraživanje dvorca koje bi bilo u stanju usustaviti povijesne događaje i gospodarenje feudalnom imovinom, kao i građevinski razvoj cijele građevine.

Teme kojima se Skup bavio podijeljene su u četiri značajne tematske cjeline: Istra i Momjanština u mletačko doba; umjetnost i kultura ovoga kraja; pravosudni odnosi i institucionalno ustrojstvo u Momjanu i na Momjanštini; uloga plemićke loze Rota u povijesti feuda.

Ovom se publikacijom, koja predstavlja rezultat višegodišnjih istraživanja, popunjava postojeća praznina u suvremenoj literaturi o Momjanu, nudeći brojna posve nova i zanimljiva polazišta; ona isto tako obnovljenom snagom želi doprinijeti proučavanju povijesti i preživjele graditeljske baštine, skrećući interes javnosti i institucija prema ovom zanimljivom području te promičući njegovu vrijednost.

Odgovorni urednik je Lorella Limoncin Toth. Uredništvo knjige potpisuju Lorella Limoncin Toth, Rino Cigui, Claudio Povolo i Tanja Šuflaj.

Pozivnica – Invito

Predstavljanje 5. Zbornika Lovranšćine u Lovranu

April 23, 2018 in Novosti by mradosevic

U četvrtak, 26. travnja 2018., s početkom u 18:30 sati u multimedijskom prostoru „Kuća lovranskog guca” u Lovranu održat će se predstavljanje 5. sveska “Zbornika Lovranšćine”. Organizator je Katedra Čakavskog sabora Lovran.

Pozivnica

Zbornik “(Anti)fašizam u prošlosti i sadašnjosti” dostupan na internetu

April 17, 2018 in Novosti by mradosevic

Zbornik Antifašizam u prošlosti i sadašnjostiZbornik radova „(Anti)fašizam u prošlosti i sadašnjosti“, nastao na temelju istoimenog znanstvenog skupa, objavljen koncem 2015. godine u izdanju Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule te suizdanju Istarskog povijesnog društva, dostupan je u cijelosti za konzultaciju na mrežnim stranicama IPD-a.

Čini ga sedam radova koje potpisuju akademik Petar Strčić (“Povijesni pregled nastanka i razvoja fašizma i antifašizma s posebnim osvrtom na Istru i Rijeku”), dr. sc. Darko Dukovski (“Politički temelji i metode djelovanja fašizma i fašističkog pokreta s kraćim osvrtom na Istru”) , dr. sc. Stipan Trogrlić (“Antifašizam istarskog hrvatskog i slovenskog svećenstva 1920. – 1939.”) , dr. sc. Alen Tafra (“Antifašizam između nacionalizma i eurocentrizma: filozofijsko-povijesna perspektiva”), dr. sc. Nina Spicijarić Paškvan („Semantika pojma antifašizam“), Igor Šaponja, prof. („Pula i moderni izazovi antifašizma“) te Igor Jovanović, prof., dr. sc.  Milan Radošević i Dragan Sokolović (Anketa: Što istarski srednjoškolci znaju o antifašizmu?). Glavni urednik zbornika je Milan Radošević.

Iz recenzije:

„Relevantnost teme ovog zbornika proizlazi iz činjenice da obrađuje temu koja uvelike polarizira društvo i čiji se povijesni odjeci i interpretacije uvelike osjećaju i danas u Hrvatskoj i široj regiji. Iako je veći dio tekstova u ovom zborniku radova usredotočen na područje Istre i Kvarnera on je odlična polazišna točka za promišljanje kompleksnosti i mogućnosti analiziranja teme antifašizma kao i srodnih tema na drugim područjima, tim više što tekstovi donose dijakronijske i sinkronijske uvide u predloženu problematiku.”

Preuzimanje zbornika

Predavanje Tomislava Galovića “To ti je ‘terra incognita’! – Branko Fučić i Istra” u Pazinu

April 16, 2018 in Novosti by mradosevic

U srijedu, 18. travnja 2018., s početkom u 18 sati u Državnom arhivu u Pazinu održat će se predavanje doc. dr. sc. Tomislav Galović  na temu “To ti je ‘terra incognita’! – Branko Fučić i Istra”. U sklopu predavanja prikazat će se dokumentarni film ”Az, Branko pridivkom Fučić”, B. Modrić, Istra Film, Rijeka, 2016. Organizator je Državni arhiv u Pazinu.

O predavaču:

Doc. dr. sc. Tomislav Galović završio je Pazinski kolegij – klasičnu gimnaziju u Pazinu, a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao povijest, arhivistiku, latinski jezik i rimsku književnost. Na istom je sveučilištu doktorirao s temom Libellus Policorion – Rogovski kartular (diplomatičko-povijesna analiza) te postigao docenturu. Vanjski je suradnik Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo pri Staroslavenskom institutu u Zagrebu. Tajnik je i član Predsjedništva Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti u Zagrebu. Proučava hrvatsku srednjovjekovnu povijest i pomoćne povijesne znanosti te posebice povijest otoka Krka. Autor/koautor nekoliko knjiga i pedesetak znanstveno-stručnih članaka, urednik zbornika te organizator znanstvenih skupova.

Pozivnica