Slideshow shadow

Predstavljanje projekta “Umjetnička baština istarske crkve” u Zagrebu

December 12, 2017 in Novosti by mradosevic

U utorak, 12. prosinca 2017., s početkom u 18 sati u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu bit će predstavljen projekt “Umjetnička baština istarske crkve”. Pritom će se predstaviti knjiga Ivana Matejčića i Sunčice Mustač “Kiparstvo od 4. do 13. stoljeća” te knjiga Predraga Markovića, Ivana Matejčića i Damira Tulića “Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća.”

Upravni odjel za kulturu Istarske županije i Istarska kulturna agencija (IKA) pokrenuli su 2013. godine jedinstveni projekt valorizacije cjelokupne sakralne baštine nastale na području Istre u razdoblju od 4. do 19. stoljeća u seriji monografija pod naslovom Umjetnička baština istarske crkve. U monografijama će biti predstavljena djela sakralne umjetnosti koja su se stoljećima čuvala u crkvama i samostanima na području sadašnje Porečke i Pulske biskupije te u velikoj mjeri nisu bila poznata širokoj publici, a dijelom niti stručnoj i znanstvenoj javnosti. U sklopu projekta predviđeno je sedam knjiga podijeljenih prema umjetničkim vrstama: po dvije knjige o kiparstvu, slikarstvu i arhitekturi te knjiga o umjetnički izrađenim liturgijskim predmetima, relikvijarima, ruhu i zvonima. Predviđen je ritam izlaženja od 18 mjeseci između pojedinih svezaka. Do sada su objavljene dvije knjige o kiparstvu: Kiparstvo 1 od 4. do 13. stoljeća (2014.) i Kiparstvo 2 od 14. do 18. stoljeća (2017.), u kojima je obrađeno približno 260 umjetnina i cjelina na ukupno 750 stranica s više od 600 reprodukcija, a svi tekstovi tiskani su paralelno i na talijanskom jeziku. Svaka knjiga sastoji se od uvodnih poglavlja u kojima se osvjetljavaju osobine crkvene umjetnosti u Istri u pojedinom povijesno-stilskom razdoblju te slijedi katalog umjetnina s ilustracijama.

Urednik serije je Ivan Matejčić, a projektom rukovodi Izdavačko vijeće u kojem sudjeluju porečki i pulski biskup Dražen Kutleša, istarski župan Valter Flego, Sergije Jelenić, kancelar biskupije, Darko Komšo, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre i Vladimir Torbica, pročelnik Upravnog odjela za kulturu Istarske županije. Izdavači su: IKA – Istarska kulturna agencija / Agenzia culturale Istriana, Porečka i Pulska biskupija, Istarska županija – Regione Istriana, Arheološki muzej Istre i Josip Turčinović d.o.o. Prvu knjigu o kiparstvu napisali su Ivan Matejčić, povjesničar umjetnosti i konzervator, i Sunčica Mustač, voditeljica Kuće fresaka u Draguću, povjesničarka umjetnosti i konzervatorica, a sastavljanje nekoliko specifičnih kataloških jedinica povjereno je užim specijalistima, profesorici Pascale Chevalier i profesoru Miljenku Jurkoviću. Na drugoj knjizi radili su Predrag Marković, profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivan Matejčić i Damir Tulić, profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci. Umjetnine su fotografirali Živko Bačić i Ivo Puniš. Tekstove je na talijanski preveo Jan Vanek, a grafičko oblikovanje potpisuje Studio Sonda iz Vižinade.

Pozivnica

Predstavljanje knjige Nikole Čolaka “Hrvatski pomorski regesti – regesti marittimi croati” u Puli

December 6, 2017 in Novosti by mradosevic

U petak,  8. prosinca 2017. godine, s početkom u 12 sati u Dvorani Slavka Zlatića na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (Ivana Matetića Ronjgova 1, prizemlje) održat će se predstavljanje knjige Nikole Čolaka „Hrvatski pomorski regesti – regesti marittimi croati”, Split 2017. O knjizi će govoriti professor emeritus Miroslav Bertoša, doc. dr. sc. Elvis Orbanić te urednica knjige Zrinka Podhraški Čizmek, doktorandica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Organizator  je  Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Puli, u suradnji s Državnim arhivom u Pazinu i Odsjekom za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Otvaranje izložbe i predavanje Igora Jovanovića i Igora Šaponje “Pariški mirovni ugovori 1947.” u Puli

December 5, 2017 in Novosti by mradosevic

U srijedu, 6. prosinca 2017., s početkom u 18 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula (Kandlerova 39) bit će otvorena izložba i održano istoimeno predavanje Igora Jovanovića, prof., i Igora Šaponje, prof., “Pariški mirovni ugovori 1914. / Trattati di Parigi 1947”. Izložba je realizirana u sklopu Istarskog povijesnog društva.

Pariz_620_350_s_c1Ove se godine obilježava 70. obljetnica potpisivanja Pariških mirovnih ugovora, kojima je, između ostaloga, određena i nova granica između Italije i tadašnje Jugoslavije. Naime, po okončanju Drugoga svjetskog rata postavljeno je pitanje pravednijega razgraničenja između tih dviju država, koje bi više bilo u skladu s etničkim granicama. Sporni je teritorij Julijske krajine 1945. privremeno podijeljen na Zonu A pod anglo-američkom i Zonu B pod jugoslavenskom vojnom upravom. Istarsko se stanovništvo podijelilo na one koji su željeli da njihov kraj pripadne Jugoslaviji i one koji su željeli da ostane u Italiji. Područje je obišla i Međusaveznička komisija koja je trebala utvrditi stanje na terenu i raspoloženje stanovništva. Konačno je odlučeno da veći dio Istre pripadne Jugoslaviji, a od preostaloga je dijela s Trstom osnovana nova država, Slobodni Teritorij Trsta. Odluka sila pobjednica kod dijela je istarskoga stanovništva izazvala nezadovoljstvo i želju za odlaskom, što je rezultiralo iseljavanjem velikoga broja talijanskoga stanovništva. Fotoizložba prikazuje stanje i događaje u tom dvogodišnjem razdoblju neizvjesnosti i nastojanja obiju strana da se izbore za što povoljniju odluku Mirovne konferencije u Parizu.

Pozivnica – Invito

Predstavljanje knjige Nadje Terčon “Gorelo je morje – Sergej Mašera” u Piranu

December 1, 2017 in Novosti by mradosevic

U petak, 8. prosinca 2017., s početkom u 11 sati u Pomorskom muzeju “Sergej Mašera” u Piranu (Cankarjevo nabrežje 3) bit će predstavljenja knjiga dr. sc. Nadje Terčon “Gorelo je morje – Sergej Mašera”. O knjizi će uz autoricu govoriti Franco Juri, Peter Bossman, Boris Geršak i Renato Petrič. Organizator je Pomorski muzej “Sergej Mašera” u Piranu u suradnji s 430. mornaričkom divizijom iz Ankarana.

Pozivnica – Invito

Predavanje Jerice Ziherl “Antun Motika. Portret umjetnika u mladosti likovni scenarij pazinskih sjećanja” u Pazinu

December 1, 2017 in Novosti by mradosevic

U srijedu, 6. prosinca 2017., s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu održat će se predavanje dr. sc. Jerice Ziherl “Antun Motika. Portret umjetnika u mladosti likovni scenarij pazinskih sjećanja”. Organizator je Državni arhiv u Pazinu.

Dr. sc. Jerica Ziherl diplomirala je povijest i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu doktorirala povijest umjetnosti 2008. godine na temu Antuna Motike. Radila je kao nastavnica povijesti i likovne kulture u osnovnim i srednjim školama te kao kustosica i viša kustosica u muzejskim ustanovama. Od 2016. godine radi kao ravnateljica i kustosica Muzeja — Museo Lapidarium u Novigradu. Ima zvanje muzejske savjetnice i naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice. Izlagala je na dvadesetak domaćih i stranih znanstvenih i stručnih skupova. Surađivala je na različitim međunarodnim projektima. Urednica je znanstvenih zbornika, umjetničkih monografija, publicističkih djela i osamdesetak izložbenih kataloga. Glavni interes njezinog znanstvenog istraživanja jest muzeologija i suvremena umjetnička praksa.

Pozivnica