Slideshow shadow

Obavijest o knjizi “(Pogled u) muzejsko elektroničko nakladništvo”

May 27, 2015 in Novosti by mradosevic

U izdanju Muzejskog dokumentacijskog centra (MDC) iz Zagreba, objavljen je novi priručnik “(Pogled u) muzejsko elektroničko izdavaštvo”, posvećen temi muzejskih elektroničkih izdanja koja predstavljaju neminovnu budućnost muzeja. Priručnik je objavljen kao treći svezak iz biblioteke Kako objaviti dobru muzejsku knjigu, a urednički ga potpisuje Snježana Radovanlija Mileusnić, voditeljica specijalne muzeološke knjižnice MDC-a. (Pogled u) muzejsko elektroničko nakladništvo adresira ključne probleme i izazove u području muzejskog elektroničkog izdavaštva: nove modele koncipiranja i proizvodnje kompleksnih multimedijalnih sadržaja, mogućnosti i ograničenja pružanja pristupa s obzirom na autorska i srodna prava te problem dugoročne održivosti elektroničkih publikacija i projekata.

Autori tekstova, kustosi i muzejski informatičari, knjižničarski stručnjaci iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice i SRCE-a bave se logikom strukturiranja i ključnim izazovima izrade muzejskih mrežnih stranica, problematiziraju upotrebu elektroničkih medija u muzejskom izdavaštvu, apostrofiraju važnost razvoja muzejskih digitalnih repozitorija koji omogućuju očuvanje i zaštitu podataka te pojašnjavaju svrhu i način rada Hrvatskog arhiva weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Predstavljen je i portal Hrčak, koji je iz temelja promijenio hrvatsku stručnu i znanstvenu komunikaciju, dana je analiza hrvatskih muzejskih elektroničkih časopisa, a prilog na kraju knjige donosi pregled najčešće korištenih open source softwarea.

Knjiga je pisana na način kako bi iznesene preporuke korisnici što jednostavnije primijenili u praksi, tekstove prati opsežna popratna literatura korisna za osmišljavanje i realizaciju projekata elektroničkog nakladništva, što će, vjerujemo biti od koristi i muzejskim, ali i drugim djelatnicima u kulturi u Istri.

Više informacija  o knjizi možete doznati na www.mdc.hr

 

Međunarodna arhivistička konferencija “Stanje i perspektive arhivske glagoljske baštine” u Pazinu i Rijeci

May 26, 2015 in Novosti by mradosevic

DAPAU četvrtak, 28. svibnja 2015. godine, u Državnom arhivu u Pazinu te petak,  29. svibnja 2015.,  u Državnom arhivu u Rijeci, održat će se međunarodna arhivistička konferencija “Stanje i perspektive arhivske glagoljske baštine”.  Svečano otvorenje konferencije održat će se 28. svibnja 2015. godine u 9 sati u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu. Organizatori su Državni arhiv u Pazinu, Hrvatski državni arhiv, ICARUS (International Center for Archival Research) i Državni arhiv u Rijeci.

Program

Svečana akademija u povodu 70. obljetnice osnutka i djelovanja Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli

May 25, 2015 in Novosti by Željko Cetina

U četvrtak, 28. svibnja 2015., s početkom u 11 sati u Vijećnici Grada Rijeke (Korzo 16) u Rijeci održat će se svečana akademija u povodu 70. obljetnice osnutka i djelovanja Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli. Akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, održat će govor, a pozdravne riječi uputit će akademik Petar Strčić, voditelj i dr. sc. Sanja Holjevac, upraviteljica, Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli.

Pozivnica

Međunarodni znanstveni skup “Past, Present, Future 2015: Identity in Flux” u Puli

May 25, 2015 in Novosti by mradosevic

Future present past

U akademskoj godini u kojoj obilježava 20. godišnjicu svojega postojanja Odsjek za povijest Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli pokreće niz dvogodišnjih međunarodnih znanstvenih skupova pod zajedničkim nazivom “Past, Present, Future” na kojima će se obrađivati povijesne teme značajne za razumijevanje sadašnjosti. Prvi skup – “Past, Present, Future 2015: Identity in Flux” – održat će se na Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 28. do 30. svibnja 2015. Sa svojim će izlaganjima nastupiti oko 70 sudionika iz Hrvatske, još desetak europskih temalja i SAD-a, među njima i tri ugledna pozvana predavača – profesori Florian Bieber (Sveučilište u Grazu), Patrick J. Geary (Institut za napredne studije, Princeton) i Massimo Montanari (Sveučilište u Bologni). Cilj je skupa promotriti složeni fenomen identiteta, njihovu višestrukost, prilagodbe i mijene u raznim povijesnim razdobljima.

Program skupa i knjiga sažetaka dostupni su na mrežnoj stranici: http://www.unipu.hr/index.php?id=flux

Znanstveni skup održava se uz potporu Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

22. međunarodni kolokvij MIC-a za kasnu antiku i srednji vijek u Poreču

May 20, 2015 in Novosti by Željko Cetina

u četvrtak, 21. svibnja 2015., s početkom u 15 sati u Poreču započinje 22. međunarodni kolokvij MIC-a za kasnu antiku i srednji vijek, a koji će se održavati do nedjelje, 24. svibnja. Tema kolokvija je “Mobility of Artists, Transfer of Forms, Functions, Works of Art and Ideas in Medieval Mediterranean Europe: the Role of the Ports”. Organizator je Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu.

Program