Slideshow shadow
by ltidic

3. lipnja

Lipanj 3, 2020 in 6 Lipanj by ltidic

1913. – Konvikt se počeo graditi. Pošto se je s gradnjom konvikta u Pazinu već započelo, upozoravamo naše radnike koji su vrjedniji s radom u kamenu, kao zidari, kamenolomci, težaci, da se prijave kod poduzetnika na samom gradilištu ili u Narodnom Domu. (PUČKI PRIJATELJ)

1913. – Beram. Ovdašnje omladinsko društvo priredilo je u nedjelju 1. t. mj., u poučne svrhe, izlet na uzor-gospodarstvo u Pazinu. Držim se dužnim zahvaliti ovime g. upravitelju F. Trampužu za korisno upravljanje o vrtlarstvu i ostalim gospodarskim granama. (PUČKI PRIJATELJ)

1916. – Poštanski promet sa Turskom. Počam od 1. lipnja 1916. poštanske naputnice za Tursku nemaju više glasiti u frankama i centimima već u pijastrama i parama. Najveći je iznos za sada ograničen na 2000 piastra. U odredbama za promet pošt. naputnicam iz Turske nema nikakve promjene. (HRVATSKI LIST)

1916. – Poštanski promet sa Srbijom. U predjelima Srbije zaposjednutim od austro-ugarskih četa bili su otvoreni privatnom poštanskom prometu c. kr. etapni pošt. i brzojavni uredi Lajkovac, Mitrovica, Novi pazar i Prijepolje. Opaža se da u privatnom prometu sa zaposjednutim dijelom Srbije nije dopušteno šiljati preporučene pošiljke. (HRVATSKI LIST)

1916. – Oglas. Osobe koje iz bilo kojeg uzroka nijesu mogle doći u odredjeni dan po nove legitimacije moći će iste dobiti od zapovjedništva c. kr. stražarske redarstvene satnije (ul. Fausta 3) samo dne 6. lipnja 1916. od 7-11 sati prije podne i od 5 sati poslije podne. (HRVATSKI LIST)

1917. – Redarstveni odio c. kr. tvrdjavnog povjerenstva oglasuje: Kako se je jur u Njemačkoj, tako se je i u monarkiji otkrilo da bivaju ratni zarobljenici od neprijateljskih država kojim pripadaju, podjarivani da počine djela sabotaže na štetu ratne sile i gospodarstvenog života središnjih vlasti. Poticanje se zbiva po naročitom ključu na strojem pisanim ceduljama koje se sakrivene u živežu, šilju ratnim zarobljenicima u poštanskim omotima. Upute nose obilježje vojničke zapovijedi. Upute su jur odgonetne; iste upućuju ratne zarobljenike kako imadu oštetiti strojeve, usjev, svake vrsti nasade, marvu, zgrade i željeznice. (HRVATSKI LIST)

1917. – Punge (kornjače) iz Crne Gore. C. kr. namjesništvo namjerava razdijeliti medju vrtljare punge iz Crne Gore koje su korisne radi uništavanja kukaca. Prijave do tri dana kod opć. ureda u Puli. (HRVATSKI LIST)

1917. – Opskrba vodom polja i vrtova. C. k. tvrdjavni komesar namjerava, u svrhu da podupre koliko je više moguće ishod obradjenog polja da olakša opskrbu vode onim poljodjelcima i vrtljarima čiji vrtovi nijesu providjeni vodom ili zdencem. Prijaviti se kod ravnateljstva općinskih ureda u ulici Muzio br. 1. (HRVATSKI LIST)

Arhiva

by ltidic

2. lipnja

Lipanj 2, 2020 in 6 Lipanj by ltidic

1879. – U Labinu se osnovalo Društvo radnika potpornog društva. (MARCELO BOGNERI)

1906. – Rovinj. Uveden je gradski telefon na inicijativu Trgovačke i industrijske komore. (MARCELO BOGNERI)

1906. – Izložba morskog psa u Puli. Danas je, nakon što je očišćen i dezinficiran, izložen na pregled općinstvu u dvorištu na Portarati onaj ogromni morski pas što ga je ulovila momčad financijalnog parobroda “Quarnero” i dovukla u srijedu u Pulu. (OMNIBUS)

1909. – Otvorenje veličanstvenog hotela Riviera trebalo je biti 1. svibnja 1909. To, kao što znamo, nije bilo moguće zbog zakašnjenja isporuke opreme. Kao sljedeći rok navodi se konac lipnja. (POLAER TAGBLATT)

1916. – Kino Crvenog križa: “Alter ego njegove Visosti”, vesela igra u 3 čina; “Na brijegovitoj livadi”; šala sa slikama brijegovitih predjela; “Samo sa mirom”, humoreska. (HRVATSKI LIST)

1916. – Objava: Od sada unaprijed dozvoljen je pismovni promet izmedju Austrije i cjelokupnog prijedjela generalne varšavske gubernije i to pod već poznatim uvjetima. (HRVATSKI LIST)

1917. – Aprovizaciona komisija poručuje: početkom novog mjeseca izdavat će se nove živežne namirnice. Mjeseca lipnja moći će se odreskom br. I dobiti običnu količinu muke za kruh, sa brojem II pol kilograma ječma, sa brojem III pol kilograma pasulja, sa brojem IV pol kilograma prosa. Ceduljice ružičaste boje vrijede za osobe koje stanuju u gradu Puli i koje ne vrše teških posala, zelene su pridržane za osobe koje rade teške poslove, dočim su one žute dolučene za ratasko pučanstvo općine Pula. (HRVATSKI LIST)

1929. – Što nam pišu iz Istre? Pazin. Kao skoro posvuda, tako je u ovo zadnje vrijeme i kod nas kišilo. Ali najedamput je nastupila vrućina, velika i neobična za ovo doba. Čudno je to da imade, usprokos velike zime koja je ljetos vladala, po voćkama vrlo mnogo gusjenica. Iz toga je razvidno da najveća zima ne može uništiti tu gamad. (ISTARSKI LIST)

Arhiva

by ltidic

1. lipnja

Lipanj 1, 2020 in 6 Lipanj by ltidic

1901. – Otvoreno je novo javno kupalište kod željezničkog kolodvora. Može primiti 60 kupača; ima dva paviljona, jedan za muškarce, jedan za žene, a svaki ima pristojna sjedišta. Plaža je vještački napravljena od morskog šljunka. Ograđena je drvenom ogradom i dobro služi svim staležima, posebno manje imućnima. (MARCELO BOGNERI)

1902. – Slavensko udruženje “Ćirilo i Metodije” podiglo je u Istri tijekom 1900. god. šest škola, potrošivši 61.883 krune. (MARCELO BOGNERI)

1904. – Nezakcij: Jučer je bio sretan dan za sve one koji bez prestanka vrše iskapanja. Na svjetlo dana su izašla dva zavjetna oltara: jedan u dijelovima sa ostacima natpisa, a drugi posvećen božici Eia Augusti odlično očuvan. (MARCELO BOGNERI)

1904. – Pula. Od 24. ožujka, kad je tramvaj probno pušten u promet, do 31. svibnja bilo je 229.093 putnika. (MARCELO BOGNERI)

1929. – Što nam pišu iz Istre? Žminj. Ove godine imamo malo sijena. Ne znamo, čime ćemo buduće zime prekrmiti i ovo blago, što nam je preostalo. Prorijedit će se i onako već rijetka naša stoka. Žita imade mjestimice dosta. Mjestimice malo. Krivi su tome led i zima, a i velika bura. Krumpira, ufamo se, bit će dosta. Jedino slabo je to što mnogi nijesu imali što da posade jer im se je sjeme u zimi smrznulo. Kukuruz je do sada vrlo lijep. Groždja, ako nas Bog očuva od tuče, biti će dosta. Kako vidite ova godina kaže prilično bolje od lanjske. Domalo ćemo žeti pa će se vidjeti koliko zrnja će biti. (ISTARSKI LIST)

1965. – Nedavno su završeni radovi na asfaltiranju pristupnih staza i prostora pred Osnovnom školom u Umagu. To je bila davna potreba, ali i želja koja je konačno našla sada svoje ispunjenje. (GLAS ISTRE)

Arhiva

by ltidic

30. lipnja

Lipanj 30, 2014 in 6 Lipanj by ltidic

1893. – Crkva San Francesco, koja je bila obesvećena i pretvorena u magazin živežnih namirnica, ne služi više u te svrhe te Komanda 3. korpusa oružanih snaga smatra da je treba vratiti prvobitnoj namjeni. Građevinski konzultant Hauser smatra da je crkva lijep primjerak gotičke građevine i da je vrijedi restaurirati te će tako obnovljena krasiti Pulu. (MARCELO BOGNERI)

1917. – Objava. Aproviozacijska komisija javlja da su svršene priprave za razdiobu mlijeka starcima i bolesnicima te da će na magistrat moći ići svi starci koji su prekoračili 70. godinu da im tamo pritisnena iskaznicu za živež pečat koji im daje pravo da dobiju mlijeko. (HRVATSKI LIST)

1918. – Pokrajinska bolnica. Desi li ti se nezgoda ili snadje li te bolest, pa moraš u Puli u bolnicu, jao si ga tebi. Govoriš li svojim jezikom ne će te razumjeti niko. Zoveš li se Zlatko, oni pišu Slatko, a svršava li ti se prezime na -ć siguran si da će ti ga iskriviti. Možeš ih slobodno uvjeravati i pokazivati im crno na bijelom, oni pišu svoje -ch. No, ali zato su umiljati, a umiljato janje dvije majke siše. Oni nisu ni veleizdajnici jer drže uvijek s onim koji je jači. (HRVATSKI LIST)

1929. – Ližnjan. Ovih smo dana imali istinsku procesiju preko našega sela. Dužnost nam je tom prigodom zahvaliti se našem svećeniku koji drži naše stare običaje. Isto tako pohvale su vrijedne i naše djevojke koje ukrasuju cvijećem crkvu, diku našega sela. Njihovom zaslugom su sada dovršena dva nova oltara posvećena sv. Josipu i sv. Antunu koji su nas stajali 5 tisuća lira. To plemenito djelo naše mladeži sve nas razveseljuje jer radije gledamo da troše novac u ovakve svrhe, ugodne Bogu, nego da ih bavaju za kojekakve ludorije koje im škode i duši i tijelu. (ISTARSKI LIST)

Arhiva

by ltidic

29. lipnja

Lipanj 29, 2014 in 6 Lipanj by ltidic

1871. – Njemačke novine u Puli. Počamši od 1. junija, izlazi u Puli jedan put u tjednu njemački list, pod imenom “Neptun” posvećen znanstvu i lieposlovlju. Predplatnina iznosi za cielu godinu 4 f. (NAŠA SLOGA)

1909. – Zbog tučnjave u jednoj pulskoj krčmi uhićeno je nekoliko osoba i privedeno u policijsku stanicu. (POLAER TAGBLATT)

1955. – Istarski kamen sve traženiji na inozemnim tržištima. Poduzeće “Istarski rudnici nemetala” koje ima svoje pogone, može se reći u čitavoj Istri, sve se više razvija. Otvaraju se novi kamenolomi izvrsne kvalitete i novi rudnici kremenog pijeska, povećava se izvoz, traže se novi radnici. U toku ove godine od ožujka do sada započela je eksploatacija u kamenolomu Tunarica u Labinskom kotaru i u kamenolomu Žbandaja u Porečkom kotaru. Dok je do nedavno poduzeće izvozilo svoje proizvode uglavnom u Italiju, Austriju i Njemačku sada je sklopilo ugovore i s predstavnicima nekih firmi iz Južne Amerike, SAD-a, Nizozemske i Švedske. (GLAS ISTRE)

1970. – Pred 50 godina na današnji dan, 29. 6. 1920., umro je u rodnome mjestu posve osamljen i već slijep stari Baščanin Ivan Barbalić. Pisac je više članaka, među njima i brošurice “Svagdanje štivo za istarskog seljaka” koja je tiskana u Rijeci 1911. godine. Službovao je kao svećenik u Istri, u doba teških borbi za očuvanje prava Hrvata na svoj materinji jezik i kulturu, na gospodarsku samostalnost i razvoj i na politički razvoj. (GLAS ISTRE)

Arhiva