Slideshow shadow
by ltidic

20. listopada

Listopad 20, 2020 in 10 Listopad by ltidic

1917. – Krijes. Izašao je novi broj Krijesa, časopis za mladež i porodicu. Ukrašen je originalnim crtnjama našeg istarskog slikara Saše Šantela. Članci su raznovrsni i birani. (HRVATSKI LIST)

1917. – Razdioba krumpira. Gradska aprovizacija javlja: Svi oni koji još nisu podigli krumpira preko svoje živežne karte mogu ih podignuti sutra u ponedjeljak prije i poslije podne. (HRVATSKI LIST)

1928. – Točenje mladog vina. Rovinjski je podeštat izdao naredbu prema kojoj se zabranjuje točenje i prodaja mladog vina u rovinjskoj općini sve do konca ovog mjeseca. (PUČKI PRIJATELJ)

1933. – Četvrta obljetnica osude u Puli. Tragedija Vladimira Gortana i drugova. Četiri danas još mlada života borave u tamnicama Italije jer su se digli protiv onih koji su se nepozvani dovukli u istarska sela da zavađaju ljude, siju mržnju i nasilja. Jednog dana su odlučili da naprave komediju koju su nazvali plebiscitom. Novi gospodari vukli su ljude na birališta da izjave kako su za fašizam da su zadovoljni što su gnjavljeni i mučeni. Pet mladića se diglo protiv toga da otkrije svijetu fašističku laž. Jedan (Vladimir Gortan) je zato dobio hitac u leđa, a ostaloj četvorici (Živko Gortan, Dušan Ladavac, Viktor Baćac i Vjekoslav Ladavac) dosudili su trideset godina tamnovanja u Italiji. Obitelji Gortana i njegovih drugova su u rodu, a daleki su rod velikog istarskog biskupa Dobrile. (ISTRA)

1933. – Gospodarske prilike u Julijskoj Krajini. Uslijed čestih proljetnih kiša zarodilo je malo groždja i znantno je zakasnilo sa zrijanjem. U augustu je nastupila suša, a poslije suše navalile su kiše i groždje nije moglo dobiti onoliko šećera, koliko je potrrebno po znamenitom dekretu Acerbo, t.j. 10 stupnjeva za crno, a 9 za bijelo vino. .. Trgovci će odrediti cijenu groždju, ali gospodarske ustanove pozivlju vlasnike neka ne prodaju ispod cijene, koje je one odrede. Posujilnice i gospodarska društva su odredila da prime groždje na račun duga, da priprave vino i da ga prodadu, a čisti utržak da otpišu od duga….Jasno je da gospodarska društva misle samo za sebe, a ne i za seljake. Ne samo od dužnika nego od svih producenata bi vinarske zadruge morale uzeti groždje, priredjivati vino i prodavati ga, a ne puštati trgovcima da oni odredjuju cijene. (ISTRA)

1952. – Tvornica cementa Koromačno. Na rotacijskoj peći Tvornice cementa Koromačno nedavno je došlo do oštećenja valjka te je zbog toga prijetila opasnost da bude obustavljena proizvodnja. Da je peć prestala raditi ne bi moglo raditi ni 120 radnika, a osim toga tvornica ne bi bila u stanju da izvrši isporuke cementa za hidro centralu na Jablanici kao i za druge prioritetne objekte. Direktor poduzeća drug Karlo Paliska donio je na svoju odgovornost odluku da peć nastavi radom uz nadzor dok ne stigne novi valjak naručen u ljevaonici Guštani. Peć je tako normalno radila punih 25 dana, a novi valjak montiran je u roku od 5 sati. (GLAS ISTRE)

Arhiva

by ltidic

19. listopada

Listopad 19, 2020 in 10 Listopad by ltidic

1912. – Poreč. Pilot Giovanni Widner dva puta je letio iznad grada oduševljavajući publiku koja je sve pratila s pažnjom. Avion bi se dignuo na 900 m i kružno se okretao iznad grada i iznad mora. Zatim je ostao u zraku 40 min i za kraj fantastično izveo let planà©. (MARCELLO BOGNERI)

1921. – Pazin. Danas završava tečaj iz poljoprivrede u Školi agrikulture. Razultati prve školske godine više su nego zadovoljavajući. (MARCELLO BOGNERI)

1926. – G. Enrico Cavalieri novi je prefekt u Istri. Naslijedio je g. Alfreda Casinija koji je pozvan od strane Ministarstva unutarnjih poslova da preuzme nadzorne funkcije te odlazi iz Pule kojoj ostaje u lijepim uspomenama. (MARCELLO BOGNERI)

1928. – Iz Poreštine. Ako se tužila ostala Istra radi suše mi smo se morali još u većoj mjeri. Jer mi nemamo potoka ni rijeka, a žalibože nemamo ni vodnjaka (Šterna). Bilo bi pametno u selu sagraditi skupni vodnjak. Bilo je časova da smo rado davali vino za vodu. Stvar za proplakati. Nažalost kod nas imade u konobi još i danas staroga vina za prodaju. Neki su ga mogli prodati po 220 lira, ali to nisu htjeli čekajući bolje cijene. To se nije dogodilo: protivno, došla je trgadba, a s njom pale i vinske cijene. Ovi sada bi ga rado prodali jer tu je mlado vino, a toliko bačava nema svaka kuća. Baš radi toga se dogodilo da su staro vino darovali ili ga davali za vodu. Samo da ga nema. (ISTARSKA RIJEČ)

1952. – Vladimir Gortan. Kada su 1928. god. u Istri zabranjene sve hrvatske novine, zatvorene hrvatske škole, a iz Rima protjeran i posljednji predstavnik Hrvata, narod ovih krajeva nije ostao ravnodušan. Sa zadatkom da se bori protiv fašizma osnovana je u Bermu organizacija TIGR (Trst, Istra, Gorica, Rijeka). Njeni osnivači bili su Slavko Zlatić, Živko Gortan, Vjekoslav Ladavac, Viktor Baćac, Dušan Ladavac i Vladimir Gortan. Odlučili su da pod svaku cijenu spriječe odlazak na izbore za “Gran Consiglio del fascismo”. Fašisti su nakon neuspjele organizacije bojkota izbora uhapsili pun kamion seljaka, a Vladimira Gortana koji je tada pobjegao uhapsili naknadno i prebacili u Rim zajedno sa četvoricom suradnika. Kako bi proces ostavio pečat straha naročito na Istru određeno je da se on održi u Puli kuda se preselio Prijeki sud iz Rima. Pod pritiskom javnog mnijenja čitavog svijeta Musolini je brzojavom javio da se osudi na smrt samo jednoga, a ostale na dugogodišnju robiju. Tako je 17. listopada Vladimir Gortan strijeljan. A o Vladimirovim posmrtnim ostacima nitko nije znao pune 23 godine. Oni su nedavno pronađeni na groblju Monte Giro u Puli. (GLAS ISTRE)

Arhiva

by ltidic

18. listopada

Listopad 18, 2020 in 10 Listopad by ltidic

1904. – U Puli je ovih dana renovirano nekoliko ulica da navedemo samo dvije: u predgrađu Arene: Ulica Orsedo i na Kaštanjeru: Timorska ulica. (MARCELLO BOGNERI)

1919. – Vlasnik kina Minerva, koje se nalazi kod zlatnih vrata u Puli, sudjeluje u domoljubno-humanitarnoj akciji “Pro Fiume”. Danas daje nekoliko besplatnih predstava za žene i djecu grada Pule. S njegove strane odbor “Pro Fiume” poziva učitelje i učiteljice da sakupe prilog od puljske djece za njihovu riječku braću. (MARCELLO BOGNERI)

1924. – U pulsko brodogradilište Scoglio Olivi stigla je američka krstarica na kojoj će se izvršiti nekoliko popravaka na jednom od plivajućih dokova u luci. (MARCELLO BOGNERI)

1928. – Držanje vinskog dropa. Na temelju zakona o proizvodnji i prođu naravnih i patvorenih vina istarski prefekt je odredio da se vinski drop ne smije držati preko 31. decembra 1928. godine. Držati se može samo za kuhanje rakije i kao hrana za životinje. Prekršitelji ove odredbe kaznit će se globom od 300 lira i proporcionalnom globom od 20 lira po kvintalu ili dijelu kvintala dropa. (ISTARSKA RIJEČ)

1952. – Novi rudnik ugljena u Potpićnu. Još za vrijeme talijanske okupacije započeti su radovi na otvaranju novog ugljenokopa u Potpićnu. Početkom drugog svjetskog rata fašistima je ugljen bio potreban više nego kruh i zato su forsirali radove na eksploataciji istarskog ugljenokopa. Ali narod Istre digao se na ustanak i rudnik Potpićan uskoro je poplavio i tako stajao do 1948. god. kada su došli oni isti rudari koji su ga potopili da ga obnove i prošire. Ovaj rudnik predstavlja zaseban bazen, a prilike otkopavanja su istovjetne onima u Raši. Sličan je i geološki sastav, vremenska taloženja kao i kvalitetu ugljena koji ima 7 do 8.000 kalorija. Na temelju dosadašnjeg istraživanja utvrđeno je preko 6 milijuna tona rezervi ugljena. (GLAS ISTRE)

1952. – U svim općinama kotara Poreč postoje zdravstvene ambulante koje jednom u tjednu obilazi liječnik. To predstavlja za jednog jedinog liječnika u kotaru velike teškoće. I pored dobre volje on ne može proširiti svoju djelatnost van ambulante, npr. na zdravstvenom prosvjećivanju. Narodni odbor kotara zauzeo se da pronađe još jednog liječnika koji će uskoro doći na dužnost. (GLAS ISTRE)

1972. – Eden postaje raj za glazbenike. Rovinj. RTV Zagreb, Općinska skupština Rovinj i ugostiteljsko poduzeće Jadran iz Rovinja organizatori su II međunarodnog susreta muzičkih akademija što će se 28. i 29. listopada održati u hotelu Eden. Svrha je ovog susreta da pedagozi i teoretičari s europskih muzičkih akademija razmijene iskustva, a da studenti dobiju priliku za javni nastup i praktičnu provjeru svog glazbenog dometa. (GLAS ISTRE)

Arhiva

by ltidic

17. listopada

Listopad 17, 2020 in 10 Listopad by ltidic

1903. – jučer je dovršeno postavljanje statua od mramora iz Carare na crkvu Madona di Mare, poklon Ministarstva gradnje, a inženjer Tomassi ih je postavio. Efekt će biti kompletan kad se na mjesto postave mali mramorni kapiteli koji će biti na vrhu kolona od crvenog mramora iz Sv. Petra u Šumi koje dijele niše. S lijeva na desno biti će postavljene: prvo Sv. Polikarp iz Smirne, skulptora Lewandowskog; drugo Sv. Giuseppe od Grubera; u sredini Santa Barbara kiparice Tries; zatim Sv. Andrea od Veiseka i na kraju Sv. Nikola od Gruenhuta. (MARCELLO BOGNERI)

1908. – Uhapšeni su pulski građani Decarli, Grion, Volcher i Stein i pretraženi u Policiji. Noću 11. o. mj. je raširena po gradu enormna količina letaka koji pozivaju na dezertiranje i pobunu vojnika talijanske nacionalnosti. (MARCELO BOGNERI)

1908. – Općina i Provincija su otvorile prva dva razreda buduće Realne gimnazije u Puli koja je upisala 117 učenika u ul. Cenide. (MARCELLO BOGNERI)

1972. – Lovranci su se još jednom potvrdili kao dobri domaćini i organizatori turističkih manifestacija. Lovranski turistički radnici s uspjehom su položili još jedan ispit dobrih domaćina i organizatora atraktivnih i uvijek primamljivih turističkih manifestacija. Prva turistička berba maruna organizirana na dva hektara marunove šume kod naselja Oprić, a popraćena nizom manifestacija u samom Lovranu, među kojima i izravnim četverosatnim snimanjem emisije Vikend u 8 koja je u potpunosti uspjela. (GLAS ISTRE)

Arhiva

by ltidic

16. listopada

Listopad 16, 2020 in 10 Listopad by ltidic

1952. – Jesenska sjetva u južnoj Istri u punom tijeku. U čitavoj južnoj Istri, a naročito u obalnom pojasu jesenska sjetva nalazi se u punom jeku. Predviđene površine za jesensku sjetvu počele su se pripremati (preoravati) još koncem kolovoza. U okviru jesenske sjetve dosad su zasijane sve predviđene površine krmnim biljem, a sjetva žitarica započela je početkom listopada. Služeći se iskustvom iz prošlih godina, seljaci i zadrugari ove godine zasijavaju većinom odlične sorte pšenice “Roma”, “Mentana”, “Frosineto”. Iako na području kotara Pule postoji 35 sijačica, većim dijelom se sije rukom jer te sijačice nisu sve prikladne za ovaj teren. (GLAS ISTRE)

1955. – Otkup duhana u Lovreču Pazenatičkom. Poljoprivredna zadruga u Lovreču Pazenatičkom otkupila je do sada 50 kvintala zelene mase duhana. Za otkup duhana zadruga je utrošila 1.134.000 dinara. Prosječna cijena zelene mase duhana iznosila je u ovoj godini oko 23 dinara po kilogramu. Zadruga je za ovu sezonu proširila i svoju sušionicu duhana. Za proširenje sušionice utrošeno je 3 milijuna i 500.000 dinara. Međutim, kapacitet sušionice još uvijek ne zadovoljava. (GLAS ISTRE)

1972. – Službeno završena sezona kupanja. Opatija. U nedjelju je na području opatijske rivijere i službeno završena ovogodišnja sezona kupanja koja je zbog izrazito nepovoljnih vremenskih prilika u većem dijelu ljeta, a pogotovu u rujnu bila po broju lijepih dana zaista mršava. Službeni završetak kupališne sezone obilježen je zatvaranjem i posljednjeg javnog kupališta “Stare Slatine” koja je u nedjelju posljednji puta ove godine primila nekoliko gostiju koji su lijepo vrijeme iskoristili za sunčanje. (GLAS ISTRE)

Arhiva