U četvrtak, 21. prosinca 2023., s početkom 18 sati u Kaštelu Morosini-Grimani u Svetvinčentu predstavit će se knjiga i izložba autorice dr. sc. Danijele Doblanović Šuran “Differentia seu confinium: Prostor između Vodnjana i Savičente u 15. i 16. stoljeću (Il territorio tra Dignano e Sanvincenti nel XV e XVI secolo)”. Knjigu će predstaviti Dean Krmac, Maurizio Levak, Tajana Ujčić i Danijela Doblanović Šuran. Organizatori događanja su HISTRIA – Società umanistica / Humanistično društvo i Općina Svetvinčenat.

Pozivnica

Ostale novosti