U petak, 8. prosinca 2023., s početkom u 18 sati u Sali za vjenčanja u Vodnjanu (Narodni trg) održat će se predavanje dr. sc. Valtera Milovana “Roverski čakavski na Vodnjanštini” (Le parlate roveresi ciacave del Dignanese). Predavanje se održava u okviru programa “Upoznajmo Vodnjan – Conosciamo Dignano”, s ciljem predstavljanja i popularizacije rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja iz arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti, etnologije, lingvistike, biologije te drugih znanstvenih i umjetničkih polja s područja Grada Vodnjana. Organizatori su Grad Vodnjan – Dignano, Istarsko povijesno društvo – Società Storica Istriana i Knjižnica Vodnjan – Biblioteca di Dignano.

O predavanju:

Govori Roverije i južne Istre pripadaju jugozapadnom istarskom dijalektu. U izlaganju će biti riječi o čakavskim govorima sela vodnjanskoga kraja, govora koji su zabilježeni i opisani u Rječniku Roverskih i okolnih govora, koji su Goran Filipi i Valter Milovan priredili prema ostavštini Slavka Kalčića. Nakon osnovnih značajki roverkih govora, bit će izneseni zanimljivi primjeri vezani za običaje i fešte. Potom će se ukazati i na načine nastanka dijalektalnoga rječnika te na važnost lokalnih kazivača, koji čine temelj svakoga istraživanja jezika na terenu.

Le parlate della Roveria e dell’Istria meridionale appartengono al dialetto istriano sudoccidentale. Verranno presentati i discorsi ciacavi dei villaggi della regione di Dignano, discorsi che sono stati registrati e descritti nel dizionario Rječnik roverskih i okolnih govora, editi da Goran Filipi e Valter Milovan sull’eredità di Slavko Kalčić. Dopo la descrizione delle parlate roveresi, verranno presentati interessanti esempi legati a usanze e feste. Successivamente verranno presentati il modo in cui viene creato un vocabolario dialettale e l’importanza dei narratori locali, che costituiscono la base di ogni ricerca linguistica nella dialettologia.

O predavaču:

Doc. dr. sc. Valter Milovan rođen je u Puli 1975. Na Odsjeku za talijanistiku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli predaje kolegije iz talijanske književnosti i kulture, a javnosti je poznat i kao kantautor pod umjetničkim imenom Maer. Bio je i novinar kulture u Glasu Istre. Autor je više znanstvenih članaka, zatim knjiga Bilješke o Pasoliniju, Hrvatsko-talijanski razgovorni priručnik te suautor Rječnika roverskih i okolnih govora. Preveo je sljedeća djela: Svi smo u opasnosti (izbor iz Pasolinijevih eseja), Jedan od mnogih epiloga (s Mladenom Machiedom, izabrane pjesme P. P. Pasolinija) te dvije Pasolinijeve drame, Calderòn i Svinjac. Glazbeno mu je stvaralaštvo dostupno u albumima: Neradni dan (2012.), Hereza (Livio Morosin & Maer, 2018.), Žuti bog (2020.) te mini album Yeah, Right (2023.).

Valter Milovan è nato a Pola nel 1975. Insegna letteratura e cultura italiana presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università Juraj Dobrila di Pola, ed è noto al pubblico come cantautore con il nome d’arte Maer. È stato anche giornalista culturale presso Glas Istre. È autore di numerosi articoli scientifici, nonché del libro Bilješke o Pasoliniju, (Appunti su Pasolini), del manuale Hrvatsko-talijanski razgovorni priručnik (Manuale di conversazione croato-italiano) ed è coautore del Rječnik roverskih i okolnih govora (Dizionario delle parlate roveresi e del linguaggio circostante). Ha tradotto le seguenti opere: Svi smo u opasnosti (Siamo tutti in pericolo, selezione dei saggi di Pasolini), Jedan od mnogih epiloga (Uno dei tanti epiloghi, con Mladen Machiedo, poesie scelte di P. P. Pasolini) e due opere di Pasolini, Calderòn e Svinjac. Le sue creazioni musicali sono disponibili negli album: Neradni dan (2012), Hereza (Livio Morosin & Maer, 2018), Žuti bog (2020) e nel mini album Yeah, Right (2023).

Pozivnica – Invito

Ostale novosti