U četvrtak, 23. studenoga 2023., s početkom u 18 sati u Circolu – Zajednici Talijana Pula (Carrara 1) održat će se predstavljanje knjige Franka Wiggermanna “Dal Kaiser al Duce. Lodovico Rizzi (1859. – 1945.)”. Organizatori su Centar za povijesna istraživanja Rovinj – Centro di Ricerche Storiche Rovigno i Istarska županija-Regione Istriana.

Invito – Pozivnica

Ostale novosti