U utorak, 10. listopada 2023., s početkom u 19:30 u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula (Kandlerova 39) održat će se predavanje dr. sc. Milene Joksimović “Hard Rock u Starome gradu: o slavnom natpisu s imenom rimske kolonije Pule”. Predavanje se održava povodom obilježavanja Dana Misericordije, a organizatori su Grad Pula-Pola, Mjesni odbor Stari Grad, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Društvo Smaregliana i Istarsko povijesno društvo.

O predavanju:

U Puli je 1867. pronađen natpis u kamenu koji je jedino svjedočanstvo da je puni naziv rimske kolonije Pole bio colonia Iulia Pola Pollentia Herculanea. To je otkriće pobudilo veliko oduševljenje onovremene stručne javnosti, do te mjere da su dvije pulske ulice i jedan trg ponijeli ime božice Minerve koja se spominje u natpisu. Uskoro je pronađen i ulomak druge ploče istovjetnoga sadržaja. Bit će riječi o događajima vezanima za otkriće tih natpisa i preciznoj ubikaciji njihova nalazišta te o njihovu nalazniku, žandarmerijskom zapovjedniku Hermannu Schramu. Prikazat će se kako se nalaz tih natpisa odrazio na urbanu toponimiju Pule te ukazati na najstariji poznati naziv neke pulske ulice čije je mjesto moguće točno utvrditi.

O predavačici:

Dr. sc. Milena Joksimović (1979.) doktorica je klasične filologije. Diplomirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Područja njezina istraživanja jesu latinska lingvistika, novovjekovni latinitet, Vulgata te povijest privatnog života i položaj žene u antici i ranom srednjem vijeku, a njezina najveća strast latinska paleografija. Radila je kao istraživačica-suradnica na Filozofskom fakultetu u Beogradu i kao asistentica na beogradskom Fakultetu za međunarodnu ekonomiju. Predaje Latinski jezik u istarskim srednjim školama. Ojbavila je knjigu “Apostolska vizitacija pulske biskupije biskupa Augustina Valiera 1580. godine” te brojne znanstvene i stručne radove iz oblasti latinske lingvistike i povijesti. Sudjelovala je na mnogim europskim znanstvenim projektima. Tajnica je Istarskog povijesnog društva.

Pozivnica – Invito

Ostale novosti