U petak, 6. listopada 2023., s početkom u 19 sati u Sali za vjenčanja u Vodnjanu (Narodni trg) održat će se predavanje dr. sc. Marka Černe “Potreba Vodnjanaca za zbrinjavanjem komine maslina: otpad ili kvalitetan kompost?”. Predavanje se održava u okviru programa “Upoznajmo Vodnjan – Conosciamo Dignano”, s ciljem predstavljanja i popularizacije rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja iz arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti, etnologije, lingvistike, biologije te drugih znanstvenih i umjetničkih polja s područja Grada Vodnjana. Organizatori su Grad Vodnjan – Dignano, Istarsko povijesno društvo – Società Storica Istriana i Knjižnica Vodnjan – Biblioteca di Dignano.

O predavanju:

Vodnjanština ima dugu i bogatu prošlost maslinarstva tako da i danas predstavlja važnu gospodarsku aktivnost ovoga kraj čineći Vodnjan prepoznatljivim u širem geografskom pogledu. U području Mediterana, uključujući i Hrvatsku generiraju se velike količine komine maslina tijekom prerade ploda maslina. Navedeni nusproizvod je fitotoksičan zbog prisutnosti visokih koncentracija polifenola, ostataka ulja i organskih kiselina zbog čega učestala izravna primjena neobrađene komine u tlo predstavlja rizik. S druge strane komina masline sadrži velik udio organske tvari i mineralnih hranjiva koja se mogu iskoristiti kroz gnojidbu u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji. Umjesto poljoprivrednog nusprodukta koji predstavlja opterećenje za okoliš i iziskuje financijske izdatke za njegovo zbrinjavanje, komina maslina postaje važan resurs za proizvodnju komposta koji se, gnojidbom poljoprivrednih tala, opet vraća u ciklus proizvodnje hrane.

O predavaču:

Dr.sc. Marko Černe diplomirao je 2007. godine na Biotehničkom fakultetu u Ljubljani na Sveučilišnom studiju agronomije. Doktorirao je na poslijediplomskom studiju Ekotehnologije na Međunarodnoj poslijediplomskoj školi Jožefa Stefana 2014. godine. Od 2016. godine do danas zaposlen je na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču gdje je bio suradnik brojnih znanstvenih projekata. Njegova znanstvena djelatnost usmjerena je prvenstveno na komostiranje, korištenje urbanog i poljoprivrednog otpada kao poboljšivača tla te usvajanje potencijalno toksičnih elemenata kod biljaka iz onečišćenog tla.

Pozivnica – Invito

Ostale novosti