U petak, 17. ožujka 2023., s početkom u 11 sati u Istarskoj sabornici, Matka Laginje 6, Poreč – Parenzo bit će predstavljena knjiga dr. sc. Milene Joksimović “Apostolska vizitacija pulske biskupije biskupa Augustina Valiera 1580. godine”. O knjizi će govoriti dr. sc. Milena Joksimović, autorica te prof. dr. sc. Tomislav Galović, recenzent. Organizatori predstavljanja su Državni arhiv u Pazinu, Biskupija Porečka i Pulska, Istarska županija/Regione Istriana, Arheološki muzej Istre i „Josip Turčinović“ d.o.o.

 

Iz mišljenja recenzenta prof. dr. sc. Tomislava Galovića:

“Vizitacije (visitatio canonica, kanonski pohod) kao službeni pregled, tj. kanonski pohod djelovanja pojedine biskupije (obvezna kanonska vizitacija biskupa), redovničke zajednice (vizitacija redovničkoga poglavara), župe (dijecezanska ili pastoralna vizitacija), koju provodi imenovani vizitator – uz npr. popise beneficija, samostanske kronike, crkvene shematizme, kartografske izvore i katastre – predstavljaju iznimno važan povijesni izvor ne samo za crkvena istraživanja već i za društvena, povijesno-umjetnička, pravna i druga područja ljudske djelatnosti. Osim navedenih postoje još apostolske vizitacije i vizitacije ad limina apostolorum. Glavna je zadaća takvih pohoda neposredna provjera vjerskoga, ćudorednoga, obrazovnog, poslovnoga i gospodarskog stanja kako samog klera tako i vjernika. Dragocjeni su to opisi svake crkve, kapele, oratorija, hospitala, nabožnih ustanova i groblja. Dostavljeni rukopis pod naslovom ACTA VISITATIONIS APOSTOLICÆ ECCLESIARUM HISTRIÆ AUGUSTINI VALERII, VERONÆ EPISCOPI. Vol. II: VISITATIO DIOECESIS POLENSIS ANNO DOMINI 1580. / IZVJEŠĆE O APOSTOLSKOJ VIZITACIJI ISTARSKIH BISKUPIJA VERONSKOG BISKUPA AGOSTINA VALIERA. SVEZAK 2: VIZITACIJA PULSKE BISKUPIJE GODINE 1580. (prijepis, prijevod i komentar: dr. sc. Milena Joksimović) predstavlja iznimno važan povijesni izvor za Istru i njezino stanovništvo.”

O autorici:

Dr. sc. Milena Joksimović (1979.) doktorica je klasične filologije. Diplomirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Područja njezina istraživanja jesu latinska lingvistika, novovjekovni latinitet, Vulgata te povijest privatnog života i položaj žene u antici i ranom srednjem vijeku, a njezina najveća strast latinska paleografija. Radila je kao istraživačica-suradnica na Filozofskom fakultetu u Beogradu i kao asistentica na beogradskom Fakultetu za međunarodnu ekonomiju. Predaje Latinski jezik u istarskim srednjim školama. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz oblasti latinske lingvistike i povijesti. Sudjelovala je na mnogim europskim znanstvenim projektima. Tajnica je Istarskog povijesnog društva.

Ostale novosti