Istarsko povijesno društvo – Società storica Istriana u suradnji s Katedrom Čavakavskog sabora za povijest Istre Pazin dovršila je digitalizaciju svih šest svezaka iz serije zbornika „Prilozi o zavičaju“. Izdanja je moguće konzultirati u otvorenom pristupu na mrežnoj stranici Društva https://ipd-ssi.hr/projekti/digitalizacija/digitalizacija-literature/prilozi-o-zavicaju/ Projekt su financirali Grad Pula-Pola, Grad Pazin te Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije.

Prilozi o zavičaju objavljivani su od 1980. do 1990. u izdanju Katedre Čakavskog sabora u Puli. U ukupno šest svezaka objavljeni su odabrani radovi eminentnih istarskih povjesničara, povjesničara umjetnosti, arheologa i dr., predstavljeni na znanstvenim skupovima i kolokvijima koje je Katedra organizirala od 1977. do 1987.
Prvi svezak (1980) donosi radove sa skupova Revolucionarna gibanja u Puli 1918. i Iz kulturne baštine Pule; drugi (1980) je posvećen Vinkuranu, Premanturi i Pomeru; treći (1983) Medulinu, Svetvinčentu i Sutivancu; u četvrtom (1986) su radovi sa skupova Pretpostavke, putovi i rezultati kulturne integracije Istre s maticom zemljom, Doprinos Matka Laginje kulturnom sjedinjenju s matičnom nacionalnom kulturom, Ližnjan nekad i danas te Premantura (U povodu 400-godišnjice postojanja); peti (1988) je povezan s kolokvijima o Mutvoranu i Proštini te o Marčani, a šesti (1990) donosi radove s kolokvija o Peroju. Urednik prvih pet svezaka bio je Josip Percan, a posljednjega sveska Mirko Jurkić.

Projekt „Digitalizacija historiografske literature“ Istarskoga povijesnog društva osmišljen je s ciljem sustavne digitalizacije svih povijesnih časopisa koji su izlazili na području Istre kako bi se pomoću digitalnih preslika omogućila dostupnost građi putem interneta te istovremeno zaštitili izvornici posljedičnim smanjivanjem rukovanja i korištenja. Prednost elektroničke građe ogleda se i u mogućnosti pretraživanja čitavoga izdanja prema ključnoj riječi. Digitalizacija historiografske literature u okviru IPD-a započeta je s digitalizacijom Vjesnika historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu te Vjesnika istarskog arhiva, nastavila se s Pazinskim memorijalom i Prilozima o zavičaju, a u pripremi su i druga vrijedna izdanja. Voditelj projekta je Željko Cetina, a koordinator Milan Radošević.

Ostale novosti