Uredništvo Histrije, godišnjaka Istarskog povijesnog društva, kojemu su suizdavači Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Povijesni i pomorski muzej Istre i Arheološki muzej Istre, poziva sve zainteresirane autore na dostavu priloga za novi, 13. broj. Histria objavljuje znanstvene i stručne priloge iz područja povijesne znanosti u njezinu širem smislu (obuhvaćajući i gospodarsku, pravnu, kulturnu, demografsku…). Tekstovi se mogu baviti bilo kojim povijesnim razdobljem s time da se odnose na istarsku povijest ili je se u određenoj mjeri dotiču. Mogu biti napisani na hrvatskom, talijanskom, slovenskom ili engleskom jeziku. Uredništvo će prihvatiti za objavljivanje znanstvene i stručne radove kategorizirane prema propisanim i uvriježenim normama (izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje, pregledni rad, stručni rad), što se određuje stručnim recenzijama.

Rok za predaju radova je 1. ožujka 2023., a zainteresiranim autorima proslijedit ćemo podrobnije upute. E-naslov časopisa je histria@ipd-ssi.hr.

Naputci autorima

Ostale novosti