Grad Labin poziva zainteresirane na prijavu sudjelovanja na Međunarodnom znanstvenom skupu o Matiji Vlačiću Iliriku koji će se održati u Labinu od 13. do 15. travnja 2023. godine.  Poželjno je prijaviti radove koji se baziraju na Vlačićevim tiskanim radovima, korespondenciji i arhivskoj građi. S obzirom da je velik dio građe danas dostupan digitalno, ohrabruju se svi referenti da koriste primarne izvore.

Predviđena su izlaganja u trajanju od 30 minuta s dodatnih 15 minuta za raspravu. Zainteresirane se poziva da do 31. prosinca 2022. pošalju sažetak izlaganja (1000- 2000 slovnih znakova) e-poštom na adresu lukailic@yahoo.com. Autori će biti obaviješteni o prihvaćanju izlaganja do 15. siječnja 2023. Planira se tiskati knjižicu sažetaka, a radovi će se objaviti u obliku zbornika. Za sudjelovanje na skupu ne plaća se kotizacija, a smještaj za sudionike koji nisu iz regije osiguran je u Rapcu, kao i obroci za sve. Za daljnje pojedinosti molimo obratiti se organizatorima na gore navedenu adresu e-pošte.

Predsjednici Programskog odbora:

doc. dr. sc. Marina Schumann
Sveučilišni centar za protestantsku teologiju «Matija Vlačić Ilirik», Zagreb
dr. sc. Luka Ilić
crkveni povjesničar

Predsjednik Organizacijskog odbora:
Valter Glavičić
gradonačelnik Grada Labina

Labin_2023_poziv

Ostale novosti