U petak, 30. rujna 2022., s početkom u 19 sati u Vjenčanoj sali u Vodnjanu-Dignano održat će se predavanje Paole Delton, prof., „Appunti storici sullo stemma civico di Dignano“ (Povijesne bilješke o gradskom grbu Vodnjana). Predavanje se održava u okviru programa “Upoznajmo Vodnjan – Conosciamo Dignano”, s ciljem predstavljanja i popularizacije rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja iz arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti, etnologije, lingvistike, biologije te drugih znanstvenih i umjetničkih polja s područja Grada Vodnjana. Organizatori su Grad Vodnjan – Dignano, Istarsko povijesno društvo – Società Storica Istriana, Knjižnica Vodnjan – Biblioteca di Dignano i Pučko otvoreno učilište – Università popolare aperta Vodnjan – Dignano.

O predavanju:

„Srebrni štit s crvenim križem nadvišenim krunom i ukrašenim rubovima“: ovo je najjednostavniji i najopsežniji dokumentirani opis tradicionalnog građanskog grba Vodnjana. Cilj izlaganja je predstaviti neke od mnogih varijacija kroz koje je grb prošao kroz vrijeme, prilagođavajući se smjeni administracija ili promjenama pravilnika. Uvodno će se predstaviti najstariji primjer, onaj kameni postavljen na pročelju Palače Bradamante. U obzir će se uzeti i neki arhivski dokumenti koji nam pružaju dragocjene podatke o varijacijama u izgledu grba; među njima neobjavljeni crtež onoga što se može definirati kao tradicionalna verzija grba.

“Scudo d’argento a una croce di rosso sormontato da una corona e fregiato ai margini”: è questa la più semplice ed esaustiva descrizione documentata dello stemma civico tradizionale di Dignano. Nel contributo è mia intenzione presentare alcune delle numerose variazioni che lo stemma ha subito nel corso del tempo, adattandosi all’avvicendarsi delle amministrazioni o al cambiamento di regole. Si partirà dall’esemplare più antico, quello in pietra incastonato nella facciata di Palazzo Bradamante, sopra la loggetta trifora del secondo piano. Verranno presi in considerazione anche alcuni documenti archivistici, i quali ci suggeriscono preziosi dati sulle variazioni dell’aspetto dello stemma; tra questi un inedito disegno di quella che può essere definita la versione tradizionale dello stemma.

O predavačici:

Paola Delton je Vodnjanka rođena 1972. u Puli, profesorica je talijanskog jezika i književnosti (diplomirala na Sveučilištu u Padovi). Od 1997. do 2011. bila je zaposlena u srednjim školama u Hrvatskoj i u Italiji. Godine 2005. specijalizirala je „Profesionalnu orijentaciju u školi“ na Sveučilištu u Padovi. Od 2011. godine zaposlena je kao istraživačica u Centru za povijesna istraživanja Rovinj (Centro di ricerche storiche di Rovigno), gdje se bavi istraživanjem etnografije, pučke tradicije, dijalektologije i regionalne povijesti. Također predaje Talijanski jezik u OŠ Vodnjan – SE Dignano. Godine 2017. završila je Poslijediplomski specijalistički studij „Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti“, na Filozofskom fakultetu u Puli.

Paola Delton, Dignanese nata a Pola (1972). Ha svolto gli studi universitari presso la Facoltà di Lettere Moderne dell’Università degli studi di Padova e nel 1997 si è laureata in “Letteratura delle tradizioni popolari”. Dal 1997 al 2011 ha insegnato nelle scuole in Croazia e in Italia. Nel 2005 si è perfezionata, presso l’Università di Padova, in “L’orientamento formativo a scuola”. Dal 2011 è ricercatrice presso il Centro di ricerche storiche di Rovigno, dove si occupa di ricerche riguardanti l’etnografia, le tradizioni popolari, la dialettologia e la storia regionale. Insegna inoltre Lingua italiana (L2) presso la OŠ Vodnjan – SE Dignano. Nel 2017 ha concluso il Master universitario di secondo livello in “Traduzioni croato-italiane” presso la Facoltà di Filosofia di Pola.

Pozivnica – Invito

Ostale novosti