U četvrtak, 26. svibnja 2022., s početkom u 9 sati u Zavičajnom muzeju Poreštine – Museo del territorio parentino (Decumanus 9, Poreč) upriličit će se predstavljanje digitaliziranih novina “Adria” i “Porečki glasnik” u sklopu projekta digitalizacije porečkih novina iz druge polovice 20. st. Projekt će predstaviti: dr. sc. Elena Uljančić, ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, Elena Poropat Pustijanac, viša kustosica Zavičajnog muzeja Poreštine i Loris Peršurić, gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo.

U Zavičajnom muzeju Poreštine čuvaju se primjerci više lokalnih novina iz druge polovice 20. stoljeća, među kojima se izdvajaju listovi hotelsko-turističkih poduzeća – Glasnik Plave lagune, Rivierin Naš glas i Anita te list za društvena pitanja općine Poreč 30 dana i list  udružene privrede Poreštine Adria, kasnije preimenovan u Porečki glasnik. Ove novine predstavljaju nezaobilazni izvor za poznavanje i proučavanje novije povijesti Poreča i Poreštine od 1970-ih do sredine 1990-ih.

Da bi zaštitio izvornike i istodobno ih učinio dostupnim široj javnosti, porečki je muzej pokrenuo projekt digitalizacije lokalnih novina i njihovo postavljanje na svojim mrežnim stranicama. Digitalizacijom porečkih novina omogućava se njihova dostupnost istraživačima, ali i svima onima koje zanima prošlost porečkoga kraja, olakšava se pristup građi na daljinu i osigurava kvalitetnije i brže pretraživanje sadržaja.

U prvoj fazi digitalizirane su novine “Adria”, pokrenute 1982., a godinu dana kasnije preimenovane u “Poreči glasnik”. Ovaj list je imao najdužu tradiciju izlaženja u Poreču i smatra se najopsežnijim izvorom informacija o životu lokalne zajednice u promatranom razdoblju te jednim od ponajboljih listova tadašnje SR Hrvatske.

 

ADRIA I POREČKI GLASNIK

Adria, lokalne novine koje su izlazile u Poreču od 25. 5. 1982. do 15. 9. 1983., najprije kao mjesečnik, a od listopada 1982. kao petnaestodnevnik. Informativni list Adria, podnaslovljen kao List udružene privrede Poreštine, nastao je iz ideje o potrebi zajedničkog glasila ugostiteljsko-turističke privrede porečke općine (SOUR-a Plava laguna, RO Riviera, RO Anita i RO Turistički biro). Ideja o stvaranju jedinstvenog radničkog lista koji će objediniti postojeća tri lista – Glasnik Plave lagune, Naš glas i Anitu – razvijala se usporedno sa zahtjevom udruživanja. Osnivanjem Poslovne zajednice Adria stvoreni su preduvjeti za pokretanje zajedničkog lista koji je imao zadaću informirati o zbivanjima iz života i rada triju kolektiva. S ciljem unapređenja kvalitete informiranja građana Poreštine, list preuzima i ulogu općinskog glasila 30 dana koji se gasi. Za novo ime lista proveden je nagradni natječaj među čitateljima, a među tridesetak prispjelih prijedloga izabran je Porečki glasnik. Od 5. 10. 1983. izlazi pod imenom Porečki glasnik.

Porečki glasnik, podnaslovljen kao Glasilo SSRN i udruženog rada Poreštine, nastavio je dvotjednim ritmom izlaženja, od 23. 2. 1990. izlazio je kao tjednik SSRN i privrede Poreštine, a zatim od 6. 4. 1990. postaje Tjedno informativno glasilo. Sredinom 1990. Porečki glasnik je registriran kao poduzeće za informativnu, propagandnu i izdavačku djelatnost s potpunom odgovornošću, čiji je osnivač bio Institut za poljoprivredu i turizam Poreč. Tijekom 1991. došlo je do prestanka financiranja iz općinskog budžeta, ali su unatoč otežanim uvjetima rada, financiranja i poslovanja novine opstale do 1994.

Ostale novosti