U petak, 20. svibnja 2022., s početkom u 12 sati u dvorani br. 12 Filozofskog fakulteta u Puli (I. M. Ronjgova 1) bit će predstavljeni svesci 10 i 11 Histrije, godišnjaka Istarskoga povijesnog društva. Nove sveske predstavit će Danijela Doblanović,  Gracijano Kešac, Darko Komšo te Maurizio Levak (glavni urednik). Organizator je Istarsko povijesno društvo, u okviru programa Festivala povijesti Kliofest, odnosno Dana povijesti.

Histria izlazi kao jednosveščani godišnjak. Objavljuje  znanstvene i stručne priloge te osvrte i prikaze iz povijesti i povijesti srodnih humanističkih i društvenih znanosti i disciplina. Nakladnik je Istarsko povijesno društvo, a sunakladnici Arheološki muzej Istre, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell’Istria te Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Pozivnica – Invito

Sadržaj Histria 10 (2020.)

Sadržaj Histria 11 (2021.)

Ostale novosti