U petak, 20. svibnja 2022., s početkom u 10 sati u Vjenčanoj sali Grada Vodnjana-Dignano (Narodni trg) održat će se stručno-znanstveni skup “Panel blaženog Leona Bemba: 700 godina djela”. Organizatori su Grad Vodnjan-Dignano i Katedra za umjetnost ranog novog vijeka pri Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Pozivnica – Invito

Ostale novosti