U ponedjeljak, 2. svibnja 2022., s početkom u 18 sati u maloj dvorani INK  muzikologinja dr.sc. Marijana Kokanović Marković (Akademija umetnosti u Novom Sadu) održat će predavanje Franz Lehár u Puli (1894‒1896): prijateljstva i podsticaji”. Tom će se prigodom ponovno moći pogledati film i izložba.

Program je  dio institucijskog projekta Muzičke akademije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a proizašao je iz istraživanja muzikologinja  dr. sc. Lade Duraković (Muzička akademija u Puli)  i dr.sc. Marijane Kokanović Marković (Akademija umetnosti u Novom Sadu). Koncert je realiziran u suradnji s INK, a  izložba u suradnji s Povijesnim i pomorskim muzejom Istre. Programe podupire Austrijski kulturni forum. Ulaz se ne naplaćuje.

Ostale novosti