U petak 8. travnja 2022., s početkom u 18 sati u Domu antifašista Pula (Emova 1) održat će se predavanje Erica Ušića, mag. cult., „Pisali smo svuda“: Grafiti iz Drugog svjetskog rata i poraća u Istri”. Organizatori su Istarsko povijesno društvo u sklopu programa “Stoljeće europskog antifašizma. Istra između lokalnog i globalnog”, i Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule.

O predavanju:

Na fasadama kuća diljem Istre mnogi se antifašistički, komunistički i narodnjačko-nacionalni grafiti mogu pronaći i pročitati više od sedamdeset godina od njihova nastanka. Ispisivani najčešće crvenom bojom i na vidljivim mjestima, grafiti su nastajali u Drugom svjetskom ratu i poraću. Predavanje, koje se oslanja na višegodišnje istraživanje, podijeljeno je na dva dijela:  u prvom dijelu predstavit će se povijesna pozadina i razlozi nastanka grafita, dok će drugi dio biti posvećen pregledu i analizi preživjelih natpisa koji su dokumentirani tijekom istraživanja.

O predavaču:

Eric Ušić, doktorand na studiju Interdisciplinarnoga programa humanistike i društvenih znanosti, područje – Balkanski studiji pri Fakultetu za društvene znanosti u Ljubljani.Trenutno priprema doktorsku disertaciju u sklopu koje istražuje partizanske i (pro)jugoslavenske političke grafite iz Drugog svjetskog rata i poraća u Istri. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci diplomirao na Odsjeku za kulturalne studije, stekavši zvanje magistra kulturologije. Objavljivao u hrvatskim i slovenskim časopisima, izlagao na više stručnih i znanstvenih skupova.

Pozivnica – Invito

 

Ostale novosti