U Labinu je 10. ožujka 2022., u organizaciji SŠ Mate Blažine iz Labina održano županijsko natjecanje iz povijesti. Rezultati su sljedeći:

VII. razred OŠ

1. Marta Galant, OŠ Šijana Pula, mentor Nikolina Milivojević

2. Toni Radolović,OŠ Matije Vlačića Labin, mentor Sanja Gregorinić Trumić

3. Lana Matika, OŠ J.Filipovića Barban, mentor Svjetlana Milotić
3. Tonči Fable OŠ Matije Vlačića Labin, mentor Sanja Gregorinić Trumić

VIII. razred OŠ

1. Vito Banović, OŠ Marčana Marčana, mentor Matea Dir

2. Gabriel Romeo Cvitko, OŠ Jože Šurana Višnjan, mentor Valter Baldaš

3. Ana Marija Horvat,OŠ Jože Šurana Višnjan, mentor, Valter Baldaš

3. Marko Brščić, OŠ Finida Poreč, mentor, Maurizio Zennaro

Prvi razred SŠ

1. Gaja Faflja, Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin, mentor Sandra Sloković

2. Andrea Batelić, SŠ Mate Blažine Labin, mentor Sanja Gregorinić Trumić
2. Dora Cotić, SŠ Buzet Buzet, mentor Hrvoje Badurina

II. razred SŠ

1. Borna Mandžuka, SŠ Vladimir Gortan Buje, mentor Aljoša Sirotić

2. Emil Sušanj, Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin, mentor Sandra Sloković

3. Lana Persiko SŠ Mate Balote Poreč , mentor Sanja Banko Sirotić

III. razred SŠ

1. Ines Rogović Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin, mentor Daniel Bogešić

2. Marijana Fable, Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin, mentor Daniel Bogešić

3. Mirza Bijelić, SŠ Mate Blažine Labin, mentor Sanja Gregorinić Trumić

IV. razred SŠ
1. Danijela Daić, SŠ Mate Blažine Labin, mentor Sanja GregorinićTrumić
1. Leon Osmanović, Gimanzija Pula, mentor Marija Komparić

3. David Brajković, Gimnazija Pula, mentor Marija Komparić

Samostalni istraživački rad

1. Ines Gobo Blašković, SŠ Mate Blažine Labin, mentor Dijana Muškardin

Ostale novosti