U petak, 18. veljače 2022. s početkom u 19 sati u Muzejsko-galerijskom prostoru Sveta srca otvara se interdisciplinarna izložba hrvatsko-američkog autora Branka Gulina pod nazivom “Šaman-zanatlija-umjetnik”. Izložba će biti otvorena do 31. ožujka 2022.

Izložba s umjetnošću povezuje sfere arheologije i antropologije, za što koristi različite tehnike i likovne izraze, poput videa, performansa, kiparstva, slikarstva i crteža. Osnovna ideja autora je rasvijetliti neke aspekte porijekla umjetnosti i umjetnika te povezati ulogu suvremenog umjetnika s onom koji su nekad imali šamani, što se i danas može susresti u nekim zajednicama američkih Indijanaca. Branko Gulin autor je koji je 80-ih i 90-ih godina bio prisutan na likovnoj sceni Istre i Hrvatske. Od 2002. do 2019. živio je i radio u SAD-u, gdje je stekao nova saznanja i iskustva o umjetnosti i umjetničkoj praksi izvan europskog kontinenta.

Gulinova biografija iznimno je raznovrsna i bogata. Po struci muzealac, radio je kao kustos u ondašnjem Muzeju narodne revolucije Istre (sadašnjem Povijesnom i pomorskom muzeju) u Puli i kao voditelj Grafičke zbirke u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, a niz godina je bio ravnatelj Muzeja Grada Rovinja. U SAD-u je 12 godina bio asistent u ljevaonici umjetnina akademskog kipara Nicholasa Legerosa, gdje je dogradio formalna i praktična znanja iz likovnog područja. U ljevačkoj struci stekao je iskustva u rangu majstora lijevanja umjetnina u bronci. Neki od radova koji su nastali u tom periodu bit će predstavljeni na izložbi.

Ostale novosti