U petak 4. veljače 2022. s početkom u 19 sati u muzejsko-galerijskom prostoru Sveta srca bit će predstavljena monografija Medicinska škola Pula: 65. godina obrazovanja zdravstvenih djelatnika (1956. – 2021.). Monografiju će predstaviti: Milan Radošević, gl. urednik i suautor, Igor Jovanović, suautor, Elda Blašković, dugogodišnja djelatnica škole u mirovini, Ivona Močenić, recenzentica, Dubravka Švigir Selaković, lektorica te Ivan Žagar, ravnatelj škole. Predstavljanje će se, s obzirom na epidemiološke mjere, moći pratiti putem web stranice Medicinske škole Pula. Organizator je Medicinska škola Pula u suradnji s Istarskim povijesnim društvom.

Monografijom se obilježava okrugla obljetnica postojanja Škole, iscrpno opisuje razvoj srednjoškolskoga medicinskog obrazovanja u Puli (uz neospornu važnost za čitav istarski prostor) te pridonosi boljem poznavanju povijesti pulskoga i istarskoga školstva nakon Drugoga svjetskog rata.

 

Iz recenzija:

Osim što ispunjava temeljnu zadaću, odnosno na primjeren način obilježava obljetnicu postojanja Medicinske škole, monografija iscrpno opisuje razvoj srednjoškolskoga medicinskog obrazovanja u Puli (uz neospornu važnost za čitav istarski prostor) te pridonosi boljem poznavanju povijesti pulskoga i istarskoga školstva nakon Drugoga svjetskog rata. Djelo je, kao i slična ove vrste, namijenjeno bivšim i sadašnjim polaznicima Medicinske škole, ali i brojnim čitateljima zainteresiranima za recentnu povijest pulskog obrazovanja. Obiljem podataka i su-stavnošću njihova iznošenja, zasigurno će od koristi biti i stručnom čitateljstvu.
(dr. sc. Mihovil Dabo)

Knjiga Medicinska škola Pula: 65. godina obrazovanja zdrav-stvenih djelatnika (1956. – 2021.) predstavlja doprinos po-većanju fonda knjiga o povijesti zdravstvenih srednjih škola na području Republike Hrvatske. Sadržaj rukopisa je iznesen kronološki ispravno, sustavno, pregledno, jasno i razumljivo, od uvoda u zdravstvene prilike u Puli kroz povijest do detaljnih prikaza pojedinih tema. (dr. sc. Ivona Močenić, dr. med.)

Pozivnica

 

Ostale novosti