U srijedu, 15. prosinca 2021., s početkom u 18 sati u Državnom arhivu u Pazinu održat će se javno predavanje dr. sc. Elvisa Orbanića i dr. sc. Milana Radoševića „Uloga Svete Stolice u sudskom procesu gortanovcima 1929. godine“. Organizator je Državni arhiv u Pazinu.

Sukladno epidemiološkim mjerama svi su posjetitelji obvezni nositi maske za lice te pri ulasku predočiti Covid potvrdu.

O temi:

Krajem 1928. u Bermu je osnovana ćelija Tajne organizacije Borba s ciljem vođenja borbe protiv fašističkog režima, političke represije i nasilne asimilacije Hrvata i Slovenaca koja je provođena u Istri.  Njezini članovi Viktor Baćac, Živko Gortan, Dušan Ladavac, Vjekoslav Ladavac, kojima se naposljetku pridružio i Vladimir Gortan, pokušali su oružanom akcijom zastrašiti i odvratiti birače od izlaska na parlamentarne izbore,  odnosno fašistički plebiscit 24. ožujka 1929., pri čemu je smrtno stradala jedna osoba. Petorica mladića optužena su pred  Specijalnim sudom za zaštitu države te im je suđeno u Puli od 14. do 16. listopada 1929. Zahvaljujući zagrebačkom nadbiskupu i ljubljanskom biskupu te, posebice, papinskom nunciju u Beogradu, Sveta Stolica se zainteresirala za slučaj i poduzela diplomatske korake prema talijanskoj vladi s ciljem spašavanja optuženih od smrtne kazne.

O predavačima:

Dr. sc. Elvis Orbanić (Pula, 1978.) diplomirao, magistrirao i doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je na temu Društveni i religiozni život Porečke biskupije “a parte Imperij” u 17. stoljeću. Primjer Pazina, Starog Pazina, Svetog Petra u Šumi i Žminja. Od kolovoza 2007. do siječnja 2019. obnašao je funkciju ravnatelja Državnog arhiva u Pazinu, a od veljače 2019. zaposlen je kao znanstveni suradnik povijest u Zavodu za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci, Područnoj jedinici u Puli. U okviru znanstvenog i stručno djelovanja proučava prostor sjevernog Jadrana, Istre od 16. do početka 19. st., crkvenu i kulturnu povijest u ranom novom vijeku te se bavi objavljivanjem povijesnih vrela ranog novog vijeka. Aktivni je sudionik na mnogobrojnim stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu iz područja crkvene i kulturne povijesti te arhivistike. Autor je mnogobrojnih znanstvenih članaka i nekoliko monografija. Dobitnik je plakete Općine Pićan 2012. godine za doprinos u proučavanju povijesti općinskog središta i Pićanštine te dobitnik stipendija za znanstveno istraživanje u Italiji i Velikoj Britaniji.

Dr. sc. Milan Radošević (Pula, 1983.), znanstveni suradnik, diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Puli na temu Socijalna politika  fašizma u Istri 30-ih godina XX. stoljeća. Završio je poslijediplomski doktorski studij hrvatske moderne i suvremene povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskome fakultetu u Zagrebu te doktorirao na temu Tuberkuloza i malarija u Istarskoj provinciji 1918. – 1940.  Od 2008.  zaposlen je u Zavodu za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci, Područnoj jedinici u Puli. U okviru znanstvenoga i stručnog djelovanja proučava povijest Istre i Kvarnerskog primorja u XX. stoljeću posebno njezinu socijalnu komponentu  s naglaskom na javnozdravstvene procese te političku povijest s naglaskom na antifašizam. Aktivni je sudionik bilateralnih znanstvenoistraživačkih  projekata i voditelj projekta Stoljeće europskog antifašizma. Istra između lokalnog i globalnog, u sklopu Istarskog povijesnog društva.  Objavio je jednu autorsku i tri uredničke knjige te stotinjak stručnih i znanstvenih radova, osvrta, priopćenja, prikaza, kataloga izložbi.  Bio je vanjskim suradnikom na doktorskim studijima na Sveučilištu u Kopru (Univerza na Primorskem), Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu  u Dubrovniku pri ko-mentoriranju i ocjenjivanju doktorskih radova kandidata.

Ostale novosti