Dana 22. rujna 2020. održano je istarsko županijsko natjecanje iz povijesti za školsku godinu 2019./2020. Školsko je natjecanje održano u veljači 2020., a županijsko je odgođeno zbog zatvaranja škola u ožujku tijekom pandemije COVID-a 19.

Pozvani na županijsko natjecanje pisali su testove u matičnim školama te su testovi poslani u školu domaćina natjecanja Ivana Batelića u Raši. Nakon sastanaka županijskog i prosudbenih povjerenstva te nakon što je istekao vremenski rok određen za žalbu proglašeni su konačni rezultati natjecanja:
 
VII. razredi osnovne škole

1.     Neva Blažević, OŠ Jože Šurana Višnjan, mentor Valter Baldaš

2.     Daniel Lukšić, OŠ Kaštanjer Pula, mentori Ivana Maričić i Nikola Vukelić

3.     Petar Grgurević,  OŠ Šijana Pula, mentori Nataša Brkič i Marija Belullo

VIII. razredi osnovne škole

1.     Demetra Cerović, Osnovna škola-Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola, mentor Paola Marinčić

I. razred srednje škole

1.     Ines Rogović, Pazinski kolegij-klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti, mentor Daniel Bogešić

2.     Nino Perković, Gimnazija Pula, mentor Alen Tafra

3.     Debora Aničić, Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola, mentor Marta Banco

II. razred srednje škole

1.     Nicole Martinović, Pazinski kolegij-klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti, mentor Daniel Bogešić

1.     David Rojnić, Pazinski kolegij-klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti, mentor Daniel Bogešić

2.     Brigita Roznbeker, Pazinski kolegij-klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti, mentor Daniel Bogešić

3.     Matija Benčik, Gimnazija Pula, mentor Marija Komparić

III. razred srednje škole

1.     Thomas Krebel, SŠ Mate Balote Poreč, mentor Sanja Banko Sirotić

2.     Leo Kojčinović, SŠ Vladimira Gortana Buje. mentor Aljoša Sirotić

3.     Gregor Flego, Gimnazija Pula, mentor Željko Šek

 IV. razred srednje škole

1.     Jan Finderle, Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, mentor Igor Dobrić

Ostale novosti