U četvrtak, 28. studenoga 2019.  s početkom u 18 h u prostorima Vijeća slovenske nacionalne manjine grada Pule (H. Dalmatina 4.) održat će se predavanje Antona Percana, dipl. ing. arh.,  “Slovenci – izvan i unutar Arsenalskog zida”. Organizator je Vijeće slovenske nacionalne manjine grada Pule.

Pozivnica

Ostale novosti