U utorak, 29. listopada 2019., s početkom u 11 sati u palači Gravisi Butorai u Kopru održat će se kolokvij na temu “Franciskanski katastar u Istri. Uspostava, istraživanja, baština”. ‘Franciskanski’ katastar naredio je car Franjo I. Habsburški 23. prosinca 1817. godine, izdavanjem uredbe kojom se pokrenula sustavna izmjera zemljišta Carstva. U okviru toga, 1819. godine geometar Luigi Strada izradio je plan za grad Kopar. Kolokvij želi pružiti pregled stanja ovog velikog kartografsko-dokumentarnog djela, s posebnim naglaskom na uspostavljanje u Istri – nadahnuto slučajem Kopra – bez zanemarivanja povijesnog konteksta, njegove današnje uporabe i vrijednosti kao kulturne baštine te mogućnosti upisa u registar kulturnih dobara. Organizator je Humanističko društvo Histria.

Pozivnica i program

Ostale novosti