U petak, 29. ožujka 2019. s početkom u 18 sati u Klubu Kotač u Puli (Društveni centar Rojc, prizemlje) održat će se javno predavanje dr. sc. Alena Tafre “Fašizam kao ekstremni eurocentrizam: geneza”. Organizator je, u sklopu projekta “Stoljeće europskog antifašizma. Istra između lokalnog i globalnog”, Istarsko povijesno društvo u suradnji s Klubom Kotač.

O predavanju:

L'Europa contro l'antieuropaKritička i savjesna revizija je sama duša povijesne refleksije i istraživanja. Kako adekvatno odgovoriti na val povijesnog revizionizma negoli nekom novom povijesnom revizijom (preispitivanjem, izmjenom, dopunom)? Na polju istraživanja fašizma, zadnjih godina afirmirala se paradigma koja u fašizmu vidi transnacionalni fenomen, koji treba analizirati iz podjednako transnacionalne perspektive. Pojam “transnacionalnog fašizma” ne proturječi fašizmu kao ultranacionalizmu, već oba pojma dovodi u dijalektički odnos – gdje potonji pojam dobiva potpunije objašnjenje u širem kontekstu prvog pojma.

Na tom tragu, ovo predavanje fašizmu pristupa kao ekstremnoj inačici eurocentrizma. Fokus izlaganja posebno je usmjeren na orijentalizam diskursa talijanskog fašizma i njemačkog nacionalsocijalizma, i to u razdoblju postanka tih pokreta. S obzirom da fašistički diskurs inzistira na monolitnim identitetima i strogom razgraničenju u odnosu na Istok – na kojemu poglavito prepoznaje svoje arhi-neprijatelje – posebna je pažnja pridana pojavi fašizma na području tadašnje Julijske krajine.

O predavaču:

Alen Tafra (1969., Pula), doktor filozofije, profesor povijesti. Od 1995. zaposlen je kao nastavnik povijesti u Gimnaziji Pula, gdje je predavao i filozofiju, etiku i logiku. Od 2009. vanjski suradnik je na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, gdje je do 2018. kao nositelj predavao niz različitih kolegija. Pokrenuo je 2012. novi izborni kolegij Filozofija povijesti na Odsjeku za povijest Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli koji je realiziran u akademskim godinama 2013./2014. i 2015./2016. Član je HFD-a (Hrvatsko filozofsko društvo). Surađuje kao stručni recenzent u više znanstvenih časopisa. Objavio je deset izvornih znanstvenih članaka, kao i veći broj ostalih stručnih članaka i recenzija. Magistarski rad objavio je 2008. u izdanju HFD-a kao autorsku knjigu Kulturni pesimizam u tradiciji filozofije povijesti. Djelomično preinačenu doktorsku disertaciju objavio je 2014. kao knjigu Eurocentrizam u filozofiji povijesti, u izdanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, i to kao udžbenik za sveučilišni kolegij Filozofija povijesti. Održao je veći broj predavanja na domaćim te međunarodnim znanstvenim simpozijima. Područje svojeg interesa prepoznaje naročito u filozofiji povijesti, intelektualnoj povijesti, filozofiji politike i filozofiji kulture. Pritom naglašeno nastoji oko razvoja interdisciplinarnog pristupa. Aktivan je član Istarskog povijesnog društva, a trenutno sudjeluje u projektu “Stoljeće europskog antifašizma: Istra između lokalnog i globalnog”.

Pozivnica – Invito

Ostale novosti