U četvrtak, 8. studenoga 2018., s početkom u 12 sati na Filozofskom fakultetu u Puli, u Svečanoj Dvorani Tone Peruška održat će se predstavljanje knjige dr. sc. Nevena Budaka “Hrvatska povijest od 550. do 1100.”

Autor je istaknuti povjesničar srednje generacije, stručnjak za hrvatsku ranosrednjovjekovnu povijest, zaposlen na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Uz autora, o knjizi će govoriti prof. dr. sc. Robert Matijašić i doc. dr. sc. Maurizio Levak. Predstavljanje je organizirano kao redovita mjesečna Tribina Odsjeka za povijest.

Ova je knjiga dio serije “Hrvatska povijest”. U knjizi se obrađuje razdoblje od 550. do 1100. godine. Posebna se pažnja posvećuje razdoblju tzv. mračnih stoljeća (7.-8.), stvaranju i širenju hrvatskog etničkog identiteta, formiranju političke vlasti Hrvata i njihovom pokrštavanju, društvenom razvitku, crkvenoj organizaciji i kulturi kao iskazu i pokretaču društvenih odnosa. Knjiga se temelji na najnovijim rezultatima na području povijesti i srodnih znanosti. Osim nekim uvriježenim pitanjima hrvatske medievistike, autor se bavi i temama koje su otvorene tek nedavno.

Od većine knjiga koje obrađuju sličnu tematiku ova se razlikuje po periodizaciji, napuštajući uobičajene vremenske odrednice zasnovane na dinastičkoj povijesti, premještanju težišta s političke povijesti na društvenu i kulturnu, po drugačijem poimanju i interpretaciji etničkih identiteta, uspostavljanju ravnoteže između obuhvata cjelokupnog hrvatskog povijesnog prostora i isticanja regionalnih razlika te, napokon, po interdisciplinarnosti zasnovanoj na suvremenoj metodologiji autorskog pristupa.

Knjiga nije pisana s bilješkama, nego su pojedina poglavlja popraćena komentiranim pregledima literature, pa tekst nije opterećen znanstvenim aparatom, nego je pisan tako da bude namijenjen i široj javnosti. Knjiga je popraćena i s nekoliko povijesnih zemljovida kojima se olakšava praćenje teksta.

Pozivnica

Ostale novosti