Na 8. redovnoj (3. izbornoj) godišnjoj skupštini Istarskog povijesnog društva – Società storica istriana, održanoj 21. prosinca 2017., izabrani su novi Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti jer je prethodnima istekao četverogodišnji mandat.

Novi Upravni odbor čine Mihovil Dabo (blagajnik), Katarina Gerometta (tajnica), Gracijano Kešac, Darko Komšo, Maurizio Levak (predsjednik), Raul Marsetič, Elvis Orbanić, Milan Radošević (dopredsjednik) i Ivan Žagar. Nadzorni odbor čine Igor Duda (predsjednik), Nikša Minić i Sarah Zancovich, a Sud časti Željko Cetina, Robert Kurelić i Gordana Milaković (predsjednica).

Ostale novosti