U petak 27. listopada 2017. s početkom u 11 sati u dvorani Zemljepisnoga muzeja GIAM ZRC SAZU u Ljubljani (Gosposka ul. 16) održat će se međunarodni znanstveni skup “Na marginama Velikoga rata: kulturne i prosvjetne prilike u Rijeci, Puli, Ljubljani i Gorici 1914. – 1918.” / “Na obrobjih velike vojne: kulturne in  prosvetne razmere na Reki, v Pulju, Ljubljani in Gorici 1914–1918.”. Organizatori skupa su Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti – Zgodovinski inštitut Milka Kosa i Zavod za povijesne  i društvene znanosti HAZU s Područnom jedinicom u Puli u sklopu istoimenoga bilateralnoga projekta.

Pozivnica i program

Ostale novosti