U četvrtak, 19. listopada 2017., s početkom u 14 sati u dvorani Pula na Fakultetu ekonomije i turizma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (Preradovićeva 1) bit će održano javno predavanje akademika Davorina Rudolfa i mr. sc. Tatjane Tomaić pod naslovom “Granice Republike Hrvatske – mostovi suradnje ili prijepora sa susjedima”. Organizatori su Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Matica hrvatska – Ogranak Matice hrvatske u Puli.

Pozivnica

Ostale novosti