Od 6. do 8. travnja 2017. na Filozofskom fakultetu u Puli (I. M. Ronjgova 1) održat će se radionica “Stvaranje socijalističkoga čovjeka”, znanstveni skup u organizaciji uspostavnog istraživačkog projekta “Stvaranje socijalističkog čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma”. U radioničkom dijelu skupa deset će suradnika na projektu izložiti rezultate svojih istraživanja koji će biti objavljeni u zajedničkom zborniku čije je uređivanje u završnoj fazi. Organizator je Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma.

Program

Ostale novosti