U petak, 13. svibnja 2016., s početkom u 19 sati u Zavičajnoj knjižari Petit u Puli (Kandlerova 24),  bit će predstavljena knjiga prof. dr. sc. Roberta Matijašića “U Sjeni, okružen Svjetlom. Dr. Ivan Matijašić – život i djelo (1916. – 2001.)”. O monografiji će govoriti prim. mr. sc. Igor Povrzanović, Josip Šiklić (urednik) te autor. Organizator je Katedra čakavskog sabora za povijest Istre Pazin.

Naslovnica U sjeni, okružen svjetlomIvan Matijašić (Pazin, 5. II. 1916 – Pula, 29. I. 2001), završio je Medicinski fakultet u Perugi (Italija), a kao mlad liječnik službovao je u Pazinu, na Lošinju, u Rijeci te u Općoj bolnici u Puli. Surađivao je s NOP-om, a u rujnu 1943. osnovao je i vodio partizansku bolnicu u Pazinu i Gologorici. Uhićen 25. listopada 1943. i odveden u koncentracijski logor Dachau. Nakon povratka radio je u Pazinu do 1948., kada je prešao na kirurški odjel Opće bolnice Pula. Završivši specijalizaciju iz kirurgije u Zagrebu, 1962. je imenovan voditeljem kirurškog odjela pulske bolnice gdje je ostavio dubok trag. Više je godina radio u inozemstvu (Libija, Njemačka). (Izvor: Istrapedia)

Pozivnica

Ostale novosti