alojzije_stepinacU utorak, 12. travnja 2016., s početkom u 18 sati u Svečanoj dvorani Tone Peruško Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (I. M. Ronjgova 1) održat će se javno predavanje dr. sc. Stipana Trogrlića “Alojzije Stepinac i državna vlast (Kraljevina Jugoslavija, NDH i FNRJ)”. Predavanje dr. sc. Stipana Trogrlića je druga u nizu Tribina Odsjeka za povijest.

Dr. sc. Stipan Trogrlić viši je znanstveni suradnik i voditelj Područnog centra u Puli Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Njegovo uže područje znanstvenog interesa odnosi se na ulogu Katoličke crkve u Istri u vremenu od kraja 19. do sredine 20. st. te odnos crkvene i državne vlasti nakon Drugog svjetskog rata.

Ostale novosti